อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ
.

อบรมและดูงาน

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study Visit
อบรมและดูงาน

 • มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมด้านการแพทย์ฝรั่งเศส-เอเซีย ( AMFA )
 • ส่งไปอบรมและดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส ( 2538 ) ในหลักสูตร

  1. Pre Hospital Care (การช่วยชีวิต จุดเกิดเหตุ)  ที่ซามู 92

  (SAMU 92)เมืองก้าซ (GARCHES)

  2. การดับเพลิง ที่  เกรป (GREP) และ เซนท์ เจอเมน (ST.GERMAIN)

  3. การกู้ภัย  ที่กาชาด บูโลน ( Boulogne )

  4. การรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ

  ตำรวจทางหลวงฝรั่งเศส

SAMU 92,  France, 1995

 • ผ่านการอบรมการดับเพลิงและช่วยชีวิตจาก กองดับเพลิงเมือง
 • TOYONAKA กรุงโอชากา ,ญี่ปุ่น (2540)

Fire Department of Toyonaka, Osaka,  Japan, 1997

 • ดูงานการดับเพลิงและการกู้ภัยในอาคารสูง ประเทศเกาหลี (2534)

Seoul, Taeku,  South Korea, 1991

 • ดูงานการดับเพลิง ระบบวิศวะอัคคี ( Fire Engineering ) และระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (2538)

New Delhi, India, 1995

 • ดูงานระบบการรักษาความปลอดภัยแบบศูนย์ควบคุม (Center Monitoring) ที่ CISCO และเยี่ยมชมระดับชาติเกี่ยวกับกิจการป้องกันภัยพิบัตินานา อาทิ อัคคีภัย อาคารถล่ม และ การควบคุมสารอันตราย (Hazardous Material) ณ กองกำลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประเทศสิงคโปร์ (Singapore Civil Defence Force) ประเทศสิงคโปร์ (2540)

Singapore, 1997

 • ดูงานประวัติศาสตร์การดับเพลิงและการกู้ภัย ที่ องค์การป้องกันอัคคีภัยและ
 • ภัยภิบัติฝ่ายพลเรือนแห่งกรุงลอนดอน LFCDA (London Fire and Civil Defence Authority) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (2541)

  : เยี่ยมเยียนนิตยสาร Fire International Magazine

  : ดูงานการผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงที่โรงงาน Fire Master

London,  England, 1998

 • ดูงานการดับเพลิงสนามบิน และการกู้ภัยทางน้ำ ที่หน่วยดับเพลิงสนามบิน
 • "เช็บล็อกก๊อก"

 • ดูงานระบบบัญชาการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 • ดูงานการกู้ชีพ
 • ดูงานสถาบันอบรมการดับเพลิง ณ กรมการป้องกันอัคคีภัยแห่งชาตฺ ประเทศฮ่องกง (2541) 

Fire Service Department,  Hongkong, 1998

 • ดูงานการช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ณ ศูนย์บริการช่วยชีวิตแห่งรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย Ambulance Service of New South Wale (2544)

N.S.W.,  Australia, 2001

 • ดูงานระบบการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล Sydney Adventist Hospital ประเทศออสเตรเลีย (2543)

Sydney Adventist Hospital,  Sydney, Australia, 2000

 • ดูงานระบบการควบคุมและฝึกอบรมการดับไฟป่าที่ศูนย์ป้องกันไฟป่าเมืองแบล็คทาวน์ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (2544)

Bush Fire Service,  N.S.W.,Australia, 2001

 • ดูงานระบบการควบคุมการดับไฟป่าและชุมชน ณ กองบัญชาการป้องกันและระงับไฟในชุมชนแห่งรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย (2544)

Rural Fire Service,  N.S.W., Australia, 2001

 • ดูงานการกู้ภัยในอาคารสูง การกู้ภัยทางน้ำ การกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ การกู้ภัยในป่าเขาและการใช้สุนัขกู้ภัย ณ กองบัญชาการช่วยชีวิตแห่งชาติ 119 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (2545)

Seoul, South Korea, 2002

 • ดูงานการปฏิบัตงานของสถาบันการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตฉุกเฉิน EFAR
 • Emergency First Aid and Rescue,Singapore 4-8 ธันวาคม 2547

EFAR Emergency First Aid and Rescue, Singapore  2004

 • ดูงานการปฏิบัตงานของ สถาบันวิชาชีพการช่วยชีวิตฉุกเฉิน  PCPI Pre-Hospital Care Professional Institute เขตปกครองพิเศษ Hong Kong

PCPI Pre-Hospital Care Professional Institute, Hong Kong 2005

 

 • ดูงานระบบการป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล LIVERPOOL Hospital ประเทศออสเตรเลีย (2548)

Liverpool Hospital,  Sydney, Australia, 2005

 

 • ดูงานและเปิดศูนย์อบรมการช่วยชีวิตฉุกเฉินโรงพยาบาลเซินเจิน ซานเจีย เมืองเซินเจิน ประเทศจีน ๅช13-14 เมษายน 2548

Shen Zhen Shanxia Hospital 2005

 • ดูงานและเปิด สาขา APFF ที่ Rayamars Consultant  โรงพยาบาล  ปันไต

               ประเทศมาเลย์เซีย  30 ธันวาคม 2548

Rayamars Consultant, Pantai Hospital