Home page

เทคนิคการตกแต่งบาดแผลและสภาพการบาดเจ็บอย่างง่าย

 

 มลทิพย์    ฉวบพรมอินทร

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

         ดิฉันต้องขออภัยผู้ที่มีอาชีพทำ Special  effect หากสิ่งที่เขียนไปกระทบต่องานของท่าน ที่จริงแล้วดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน

ที่ห้องฉุกเฉิน งานแต่งหน้าที่ภูมิใจที่สุดก็คือ แต่งหน้าศพให้ดูสดชื่นตามคำขอของญาติเท่านั้น เป็นความโชคดีประกอบความซนจึงทำให้ดิฉัน

ได้รู้จัก พี่แฝด’’ผู้มีความเชี่ยวชาญในการตกแต่งบาดแผลสมจริงอย่างมืออาชีพเทียบเท่าHollywood ดิฉันช่วยออกแบบสภาพการบาดเจ็บ

เมื่อต้องซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่กันแต่ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นแพงมาก โดยเฉพาะเลือดเทียมแต่ละครั้งใช้จำนวนมาก

จึงจุดประกายพยาบาลจนๆอย่างดิฉันคิดหาวิธีลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี2542 จนกระทั่งได้รับการอบรมหลักสูตรวิทยากรครู ก.

EMT-B (Emergency Medical Technician Basic) ซึ่งจัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

(ขณะนั้นยังเป็นศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข) ที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2548 ได้ทักษะเทคนิคการตกแต่งบาดแผลจาก Shuck อาจารย์จาก 

ซินแคลร์คอมมิวนิตี้คอลเลจอเมริกา ทำให้เกิดการผสมผสานเทคนิคการตกแต่งมากขึ้น จึงทดลองฝึกและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

และผู้ร่วมวิชาชีพเรื่อยมาจนปัจจุบัน

                เทคนิคเหล่านี้เป็นแค่พื้นฐานอย่างง่ายทุกคนสามารถทดลองทำได้ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ สามารถหาวัสดุ

อุปกรณ์ง่ายๆใกล้ตัวมาใช้ แต่สำคัญที่การฝึกทักษะบ่อยๆก็จะทำได้อย่างที่ดิฉันเขียนไว้

 

วัตถุประสงค์ในการใช้เทคนิคการตกแต่งบาดแผลและผู้ป่วยจำลองเหล่านี้ คือ

 

1.       ให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจหลักการตกแต่งบาดแผลและผู้ป่วยจำลอง โดยจัดหาอุปกรณ์ง่ายๆ

2.       นำไปใช้ประโยชน์ในการสอน สร้างสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพการบาดเจ็บและการบาดเจ็บใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง

3.       ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสำเร็จรูปและอุปกรณ์ประกอบ

4.       ให้รู้จักประยุกต์ใช้เครื่องสำอางค์ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ หรือวัสดุเหลือใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาประกอบการตกแต่งบาดแผล

             และสภาพการบาดเจ็บ

5.       พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ผู้อ่านต่อยอดเทคนิคการตกแต่งบาดแผลให้สมจริงและใกล้เคียงกับมืออาชีพยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเตรียมผู้ป่วยจำลอง

1.       ออกแบบสภาพการเจ็บป่วยแต่ละราย

2.       ชี้แจงบทบาทและทบทวนอาการและสภาพการบาดเจ็บกับผู้ป่วยจำลอง

3.       ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม

4.       ดำเนินการตกแต่งบาดแผลและลักษณะทางเทคนิค

5.       เตรียมอุปกรณ์เช็ดและทำความสะอาดให้ผู้ป่วยจำลอง

หมายเหตุ :  กรณีบาดแผลบนใบหน้าควรให้ผู้แสดงดูกระจกด้วย

 

เทคนิคการทำและผสมเลือดเทียม

 

 

ก. เลือดดำ ส่วนผสมประกอบด้วย

                1.   เฮลส์บลูบอยสีแดง                            1              ถ้วยตวง

                2.   การแฟผง                                           3              ช้อนโต๊ะ

                3.   ครีมเทียม                                           6              ช้อนโต๊ะ

                4.   สีผสมอาหาร                                      3              ซอง

                5.   ผงเจลาตินสีแดง                                ½             ซอง (ประมาณ 50 กรัม)

                6.   น้ำสะอาด                                           1              ถ้วยตวง

pic-se1.jpg

 

วิธีทำ

                1.   ต้มน้ำด้วยหม้อหรือกะทะจนเดือด

                2.   ใส่กาแฟผงคนให้ละลาย

                3.   ใส่ครีมเทียมลงไป (ถ้าสีกาแฟเข้มมากเพิ่มได้อีก 1 2 ช้อนโต๊ะ)

                4.   ใส่เฮลส์บลูบอย คนให้ทั่ว

                5.   ใส่สีผสมอาหาร

                6.   ค่อย ๆ เติมผงเจลาตินลงไปเคี่ยวต่อจนตักแล้วเทลงไปไม่ขาดสาย (ประมาณ 10-15 นาที ไฟปานกลาง) แล้วยกลงเทใส่ภาชนะ 

เมื่อเย็นตัวลงใส่ภาชนะผิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือน

 

ข. เลือดแดง ส่วนผสมประกอบด้วย

                1.   ครีมเทียม                                           3              ช้อนโต๊ะ

                2.   สีผสมอาหาร                                      3              ซอง

                3.   ผงเจลาติน                                          ¼             ซอง

                4.   เต้าหู้ไข่                                              1              หลอด

                5.   น้ำสะอาด                                           1              ถ้วยตวง

วิธีทำ

                1.   นำหม้อหรือกะทะที่ใช้ทำเลือดดำและเทออกจนหมดแล้วมาตั้งไฟอีกครั้ง

                2.   เติมน้ำลงไปใช้ช้อนขูดขอบเลือดดำที่ติดอยู่ให้ละลายน้ำเพื่อตรวจสอบความเข้มของสี

                3.   เมื่อน้ำเดือดจัดใส่ครีมเทียม ค่อย ๆ คนให้เข้ากัน

                4.   เติมผลเจลาติน

                5.   ตรวจสอบสีอีกครั้ง ถ้าคล้ำเติมครีมเทียมได้อีก 1-2 ช้อนโต๊ะ

                6.   ต้มประมาณ 10-15 นาที แล้วยกลงวางพักให้เย็น แล้วบรรจุใส่ขวดเล็ก , หรือขวดใส่ซ๊อส สำหรับหยด

                7.   กรณีที่บาดแผลนั้นมีสีเนื้อสมองปนออกมาด้วย ให้ตัดบริเวณรอยคอดของเต้าหู้ไข่ค่อย ๆ บีบเต้าหู้ผ่านช่องเล็ก ๆ ออกมา

จากนั้นราดด้วยเลือดสีดำแล้วค่อย ๆ หยดเลือดสีแดงผสม

 

ค. เลือดปนจมูก  (กรณีใช้ในฐานคลอด) ส่วนผสมเหมือนเลือดดำ เพิ่มแป้งมัน 1 ถ้วยตวง เมื่อข้นเหนียวแล้วใช้เลือดแดงประมาณ 100 ซีซี

ลงผสมคนให้ทั่วแล้วยกลงพักให้เย็น ตักขึ้นตรวจสอบสภาพลิ่มเลือดมูกและสีอีกครั้ง

 

เทคนิคการหยดเลือด

                1. จัดให้อวัยวะที่บาดเจ็บอยู่ในตำแหน่งตามแรงโน้มถ่วง

                2. ใช้ช้อนเล็ก ๆ หรือหลอดหยด หรือ กระบอกฉีดยา  หยดจากโคนแผลไปปลายแผล

                3. ใช้กระดาษหรือทิชชูรอรับใต้อวัยวะแต่ไม่ซับที่อวัยวะโดยตรงเพราะจะทำให้เกิดคราบ

หมายเหตุ :  กรณีรีบด่วน ชงกาแฟครึ่งแก้วใสครีมเทียม 6 ซองเล็ก ใส่เฮลส์บลูบอย 2 ช้อนโต๊ะ สีผสมอาหาร 1 ซอง และผงเจลาติน ¼ ซอง

จะได้เลือดคล้ำ ๆ แต่ไม่มีลิ่มเลือด

 

การตกแต่งบาดแผลชนิดต่าง ๆ

วัสดุอุปกรณ์

                1.    ครีมเปิดรูขุมขน (คลีนเซอร์)

                2.    สำลีแผ่นสำเร็จรูปชุบน้ำหมาด ๆ หรือแผ่นเช็ดสำเร็จรูป 

                3.    ผงถ่านหรือผงคาร์บอน สีดำและสีน้ำตาล ถ้ามี

                4.    ลิปสติก สีแดงสด ม่วงแดง น้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลอ่อน ฯลฯ

                5.    อายแชโดว์ สีน้ำตาล ฟ้าอ่อน  ขาว  ม่วง สีจางๆสำหรับไฮไลท์

                6.    บรัชออน สีน้ำตาลแดง  ฟ้าอ่อน ขาว  เขียวอ่อน  เทา

                7.   วาสลีนแบบกระปุกและเป็นถุงใหญ่ ๆ ที่ใช้ผสมเทียนหรือสบู่

                8.    ถุงมือ Dispose (ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์สีครีม)

                9.    ด้ายขดหรือผ้าใยไหมบิดเกลียวสีน้ำตาล

                10.    ถุงน่องเบอร์ 4 (ทำลำไส้) , เบอร์ 29 (ทำแผล Burn)

                11.    เอ็นใส

                12.    กาวติดหนัง ( กาวติดขนตา , กาว 3 M  หรือ กาวติดเครื่องหนัง)

                13.    เลือดเทียม

                14.    สเปรย์น้ำแร่ หรือฟร็อกกี้ใส่น้ำสะอาด   

                15.    ไม้จิ้มผลไม้ หรือไม้จิ้มฟัน

                16.    อุปกรณ์ประกอบความละเอียด เช่น พู่กัน แปรงสีฟัน ช้อนกาแฟเล็ก ๆ

                17.    ด้ายขัดฟันหรือไหมโครเชต์

                18.    พลาสติกชนิดบางที่ใช้แพ็คอาหารถาดโฟม

                19.    กรรไกร

                20.    พลาสเตอร์ใส หรือ Tran spore

                21.    ดินน้ำมันหรือกระดูกปลอมที่ให้สุนัขแทะ

                22.    เล็บปลอมหรือเล็บแฟชั่น

                23.    ขวดพลาสติก/ด้ามมีดพลาสติก/อาวุธปลอม (กรณีแผลที่มีวัสดุหักคา)

                24.    ไม้พันสำลี

                25.     อวัยวะเทียม (กรณีที่ต้องการมีอวัยวะเสมือนจริงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย)

                26.     ซิลิโคนผสมสำลีและกาว (กรณีมีเศษเนื้อติดกับตอของอวัยวะ)

วิธีทำบาดแผล

 

1. แผลถลอก

                1.1    ใช้ครีมเปิดรูขุมขนทาบริเวณผิวที่จะตกแต่งบาดแผล

                1.2    เช็ดออกด้วยสำลีชุบน้ำบิดพอหมาด

                1.3    วาดขอบแผลด้วยผงถ่าน (ใช้พู่กันหรือไม้ก็ได้) ค่อย ๆ เกลี่ยให้เรียบ

                1.4    ตักวาสลีนคีมเติมลงไปในขอบแผล ถ้าต้องการให้มีรอยถลอกแดง ๆ

                          กลางแผล ทาลิปติกสีแดงก่อนแล้วโปะวาสลีนทับ เกลี่ยให้ทั่ว

                1.5    ใช้แปรงสีฟัน หรือ ไม้จิ้มผลไม้ลากเส้นเป็นรอยขีดข่วน

                1.6    หยดเลือดแดงลงบนแผลใช้ไม้จิ้มผลไม้ ตีตามแนวนอนให้แตกเป็น

                         หยดเล็ก ๆ

pic-se2.jpg

 

หมายเหตุ :  ถ้านานเกิน 15 นาที ควรฉีดฟร็อกกี้หล่อเลี้ยงให้คงความชื้นไว้หรือเติมวาสลีนลงไปด้วยก็ได้

 

2. แผลไหม้

 

                2.1    เปิดรูขุมขน

                2.2    เช็ดออกให้สะอาด

                2.3    ขึ้นขอบแผลด้วยผงถ่าน แต่ป้ายบริเวณใกล้เคียงด้วย เกลี่ยบาง ๆ

                         ให้เป็นเขม่า

                2.4    ใช้ลิปติกสีน้ำตาลและแดง ทาตรงกลางแผล แล้วเกลี่ยออกด้วย

                          แปรงสีฟันหรือไม้พันสำลี

                2.5    เติมวาสลีนให้เต็มขอบแผล ให้ผิวตะปุ่มตะป่ำ  หยดเลือดแดง

                         เป็นจุดเล็ก ๆ

                2.6    ใช้พลาสติกใสทาบลงบนแผล ใช้กรรไกรตกแต่งตามรูปแผล

                2.7    เติมวาสลีนบริเวณรอยต่อของพลาสติกใสทุกด้าน

                2.8    ฉีดฟร็อกกี้ (บริเวณใบหน้าให้ผู้ป่วยจำลองหลับตาหรือมีแผ่น

                          ปิดตาให้)

pic-se3.jpg

 

หมายเหตุ :  ถ้าต้องการทำแผลที่ผิวหนังเปิดออก ใช้ถุงน่องสีเดียวกับผู้ป่วย ตัดบริเวณโคนขาให้ผู้ป่วยสวมมือ ผูกปมที่ต้นแขน

ตัดปลายถุงน่องให้ตรงกับง่ามนิ้ว ใช้กรรไกรตัดถุงน่องเป็นวงแล้วใช้ผงถ่านทาขอบถุงน่อง ทาวาสลีนและหยดเลือดบนแผลและตีให้แตก

เป็นหยดเล็ก ๆ

3. แผลฉีกขาด

 

                3.1    เปิดรูขุมขน

                3.2    เช็ดออกให้สะอาด

                3.3    ใช้ลิปสติกสีแดงสดวาดขอบแผลมีความกว้างและยาว

                          ถ้าแผลสกปรกใช้ผงถ่านร่วมด้วยก็ได้

                3.4    ปาดเนื้อลิปสติกสีแดงสดเป็นเม็ดเล็ก ๆ วางบนวงในของบาดแผลผสม

                          วาสลีนเล็กน้อยให้เกิดความกลมกลืนของชั้นไขมันกับเนื้อเยื่อ

                3.5    ใช้ไม้จิ้มผลไม้หรือไม้จิ้มฟันกรีดบริเวณกลางแผลแยกลิปสติกออก

                          เป็นร่องตรงกลาง

                3.6    ตักเลือดดำเติมตรงกลางแผลให้ลิ่มเลือด เกาะแผลแล้วหยดเลือดแดง

                          ตามแรงโน้มถ่วง

pic-se4.jpg

 

4. แผลตัด

                              

                4.1    เปิดรูขุมขน

                4.2   เช็ดออกให้สะอาด

                4.3    ใช้ลิปสติกสีแดงสดวาดลงบนแผลเส้นเดียว

                4.4    ค่อย ๆ ตัดลิปสติกสีแดงสดวางบนแนวแผล

                4.5    ใช้เส้นใยขัดฟันหรือไหมวางจากโคนแผลไปท้ายแผล กดเส้นไหมลง

                          แล้วยกออก ใช้ไม้จิ้มฟันช่วยตกแต่งร่องกลางแผล

                4.6    ตักเลือดดำวางตามแนวแผลและหยดเลือดแดงตาม

 

หมายเหตุ :  อาจใช้สำลีปอนด์ชุบเลือดแดงทากาววางบนผิวหนังหรือจะใช้เนื้อบด

ทากาววางบนผิวหนังก็ได้

pic-se5.jpg

 

5. แผลวัสดุหักคา

 

                5.1    เปิดรูขุมขน

                5.2    เช็ดออกให้สะอาดและซับให้แห้ง

                5.3    วาดวงขอบแผลด้วยลิปสติกสีน้ำตาลแดง

                5.4    เอาวัสดุที่หักคาทากาวแปะลงบนผิวหนัง หรือเจาะร้อยเอ็นใสก็ได้

                          ถ้าไม่แน่นใช้พลาสเตอร์ใสติดไขว้เป็นตัว V

                         (ถ้าใช้ทิงเจอร์เบนซอยด์ทาก่อนติดพลาสเตอร์จะแน่นยิ่งขึ้น)

                5.5    เมื่อวัสดุติดดีแล้ว ใช้เลือดดำราดลงบนขอบแผล หยดเลือดแดงตามไป

                          ให้ไหลเป็นสาย

 

หมายเหตุ : ถ้าออกแบบวัสดุหักคาผ่านเสื้อผ้าให้ตัดเสื้อผ้าเป็นรอยที่วัสดุผ่านได้ก่อน

                       และหยดเลือดดำและเลือดแดงบนเสื้อผ้าด้วย หากต้องการให้ไหลรินตลอด

                       บรรจุเลือดในถุงพลาสติกใส่ไว้ในเสื้อผ้าเจาะรูเล็กๆให้ผู้ป่วย

                       กุมแผลเป็นระยะๆ

pic-se7.jpg

 

6. แผลอวัยวะถูกตัดขาด

 

6.1    ใช้พลาสเตอร์ใสพันนิ้วกลางในลักษณะงอนิ้ว

6.2    ทาขอบโคนนิ้วด้วยผงถ่านและลิปสติกสีน้ำตาลเข้ม

6.3   ใช้ไม้จิ้มฟันปาดเนื้อลิปสติกสีแดงวางบนข้อนิ้วที่พับจนเต็ม

         ตักวาสลีนผสมเล็กน้อยหรือใช้สำลีชุบเลือดแดงทากาวแปะไว้ก็ได้

6.4    ตักเลือดดำ ทารอบ ๆ แผล และหยดเลือดแดงให้ชุ่มและสะบัดให้

          หยดเปื้อนเสื้อผ้า

หมายเหตุ :  ถ้าต้องการทำส่วนที่ขาด ใช้ถุงมือติดเล็บปลอม ข้างใน

บรรจุวาสลีนหรือนิ้วมือตุ๊กตาก็ได้  แต่ควรติดเล็บปลอมให้กับนิ้วมือที่เหลือ

เหมือนกัน ถ้าสามารถหาอวัยวะปลอมได้ก็ยิ่งดี

 

pic-se8.jpg

7. แผลถูกยิง

                               

                7.1    เปิดรูขุมขน

                7.2    เช็ดออกให้สะอาด

                7.3    ใช้ผงถ่านโรยลงบนแผลและเกลี่ยขอบเป็นวงกลม ๆ

                7.4    ใช้ลิปสติกสีแดงสดปาดเป็นชิ้นเล็ก ๆ กดลงไปในวงแผลจนเต็ม

                7.5    ใช้ไม้พันสำลีกดลงบนแผล หมุนวนกลม ๆ แล้วยกออก

                7.6    เติมเลือดดำที่ ที่จับตัวเป็นลิ่ม  กลางแผล

                7.7    ราดหรือใช้ กระบอกฉีดยา  ฉีดเลือดแดงให้หยดลงเป็นแนวตรง

pic-se9.jpg

 

หมายเหตุ :  ถ้าจะให้มีลักษณะลมฟู่ออกใช้ อีโน รสส้มใส่แผลด้วย เมื่อผสมน้ำจะเกิดฟองฟู่ แต่ถ้าจะให้มีเศษเนื้อใช้กระดาษทิชชู่ชุบเลือดแดง

ทากาวแปะไว้ตรงกลางแผล

               

8. แผลกระดูกหักแบบเปิด

               8.1    เปิดรูขุมขน

                8.2    เช็ดออกให้สะอาด  ซับให้แห้งสนิท

                8.3    วาดขอบด้วยผงถ่านหรือลิปสติกสีน้ำตาลแดง

                8.4    ปั้นดินน้ำมันสีครีม ใช้กรรไกรตกแต่งหรือกระดูกปลอมทำให้

                         แตกเป็นเสี่ยง ๆ

                8.5    ทากาวใต้กระดูกวางบนผิวหนังในวงขอบแผล ถ้าไม่แน่ใจ ยึดด้วย

                         พลาสเตอร์ (ทา Tn. Benzord ก่อนก็ได้ )

                8.6    ตกแต่งขอบแผลด้วยเลือดดำ ที่เป็นลิ่ม และราดต่อด้วยเลือดแดง

หมายเหตุ : ขณะปั้นตกแต่งอาจทาดินน้ำมันด้วยเลือดแดงหรือกาแฟผสมสีให้เกิด

คราบก่อนก็ได้

pic-se10.jpg

 

9. แผลลำไส้ทะลัก

                9.1    เปิดรูขุมขน

                9.2    เช็ดออกให้สะอาด ซับให้แห้งสนิท

                9.3    วาดขอบแผลด้วยลิปสติกสีแดงสดหรือน้ำตาลแดง

                9.4    จัดทำลำไส้ปลอมโดยใช้

                                -    ถุงมือใส่วาสลีนครีมไล่ให้เต็มทุกนิ้วแล้วบิดเป็นเกลียว

                                     วางซ้อนกัน

                                -    ใช้ด้ายขดใส่ลงไปในถุงน่อง บิดเป็นเกลียววางซ้อนกัน

                                -    ใช้ผ้าใยไหมบิดเป็นเกลียวห่อพลาสติกใสหรือใส่ใน

                                      ถุงน่องก็ได้

                                -    ใช้ไส้จริงก็ได้

                                -    ใช้ถุงมือ Dispose  ยัดลงในถุงน่องหมุนบิดเป็นเกลียว

                9.5    นำลำไส้เทียมทากาวหรือผูกยึดด้วยเอ็นใสวางลงในตำแหน่ง

                          ที่จัดไว้

pic-se11.jpg

                9.6     ตัดเลือดดำราดปิดขอบแผล ถ้ามีระยะห่างมาก ปาดลิปสติก

                          สีแดงเติมให้เต็มบาดแผล

                9.7    หยดเลือดแดงบนแผลและบนลำไส้

 

10. แผลช้ำ

 

                10.1     เปิดรูขุมขน

                10.2    เช็ดออกให้สะอาด

                10.3    ใช้อายแชโดว์ หรือลิปสติกสีม่วงแดงค่อย ๆ เกลี่ย ให้ความวาว

                             ของลิปสติกอยู่ตรงกลาง อาจผสมสีเขียวหรือน้ำตาลปนด้วยก็ได้

 

 

11. การตกแต่งใบหน้าผู้ป่วย  Shock  

 

                11.1    เปิดรูขุมขน

                11.2    เช็ดออกให้สะอาด

pic-se12.jpg

                11.3    ทาวาสลีนครีมบริเวณหน้าผาก จมูกและโหนกแก้ม

                11.4    ทาอายแชโดว์สีฟ้าอ่อน โหนกแก้ม รอบปาก

                11.5    ทาปากด้วยลิปสติกสีซีด หรือวาสลีน

                11.6    ถ้า Dehydrate  ทาขอบตาด้วยสีเทาเข้ม ผสมน้ำตาล

                11.7    ถ้าแร็คคูลอายทาด้วยสีน้ำตาลแดงผสมม่วง

                11.8    ใช้ฟร็อกกี้ฉีดทับกรณี Shock  เหงื่อออก ตัวเย็น

 

อย่าลืม ! หากจัดสถานการณ์จำลองเป็นฐานแต่ละฐานควรมีผู้ป่วยจำลองสลับเปลี่ยนกัน เพื่อสะดวกในการซ่อมแซม

บาดแผลและไม่เหนื่อยเกินไป

 

คำเตือน : เทคนิคเหล่านี้เหมาะกับผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องบาดแผล การปฐมพยาบาล หรือใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติ

ตกแต่งผู้ป่วยจำลอง กรณี EMS Rally ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือนำไปหลอกผู้อื่นเพื่อสนุกสนาน มุ่งหวังให้

เกิดประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น

            แม้ดิฉันจะถูกอาจารย์และเพื่อนๆล้ออยู่บ่อยๆว่าเลือกอาชีพผิด น่าจะไปทำทัวร์ เปิดร้านจัดดอกไม้ สถานดูแล

เด็กหรือรับแต่งหน้า แต่งศพก็ตามที แต่ยังยืนยันว่าเลือกถูกแล้ว เพราะความเป็นพยาบาลนี่แหละทำให้เข้าใจถึงแก่น

ของชีวิต ชีวิตไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เป็นทุกอย่างได้ถ้าตั้งใจ ใฝ่รู้ และใช้หัวใจรักสิ่งที่ทำ ย้ำจุดยืนของ 

 

ศาสตร์แห่งความปลอดภัย

 

มลทิพย์    ฉวบพรมอินทร คือ ERT ดีเด่นประจำปี 2552 ที่ทุกลมหายใจของเธอมีไว้ให้แผ่นดิน

อ.คณาทัต จันทร์ศิริ