สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

รณรงค์ ใช้วิทยุสื่อสาร ให้ถูกต้อง ตามกฏหมาย

รู้หรือไม่ ใช้วิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้ความถี่ไม่ถูกต้อง
มีโทษ จำคุก ห้าปี ปรับ หนึ่งแสนบาท

 

กฏหมายวิทยุคมนาคม และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
   
   

เอกสารบรรยาย รวบรวมโดย สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA
สงวนสิทธิ์ ห้ามปรับปรุง แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต