.

ENGLISH

หน้า แรก

FARA-FS Certified

หน้า 1เด็กดับไฟ

หน้า 2 มาตรฐาน

หน้า 3 งาน FARA

FARA Profile

เพลง FARA

เพลงเด็กดับไฟ

WEBBOARD

 

FARA license

คู่มือมาตรฐาน

FARA license

เอกสาร FARA

FARA history

ที่มาที่ไป

Who is who in FARA

FARA มีใคร

Young Firefighters name list

เด็กดับไฟที่ผ่านมา

FARA uniform

เครื่องแบบ FARA

วิสัยทัศน์

FARA VISSION

Study visit

ดูงานต่างประเทศ

Top secret

ลับเฉพาะ

Greeting

คำอำนวยพร 4 รอบ

Blind Children train fire safety

เด็กตาบอดดับไฟ

Young Firefighters Training Application

ใบสมัครเด็กดับไฟ

Young Firefighters in Singapore

ประวัติ นายกก่อตั้ง

Young Firefighters in Singapore

เด็กดับไฟออสเตเลีย

Young Firefighters in Singapore

เด็กดับไฟสิงคโปร

Young Firefighters in Singapore

เด็กดับไฟเกาหลี

 

 

"คุณธรรม นำปลอดภัย" ชนหมู่ใดไร้ซึ่งคุณธรรม ย่อมนำภัยพิบัติมาสู่มวลมนุษย์ สัตว์ ไม่เว้นแม้แต่เทวดา ... คุณอัคคี  

From left Mr. Ronnies Lwin President, Tom Kanathat CEO and Pyi Thit Advisor

เปิดFARA Myanmar 4 April 20 April 2013

เปิดแล้ว FARA และ APFA ที่ีประเทศเมียนม่า อ.คณาทัต ตัดสินใจให้

เป็นสำนักงานใหญ่ของ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและ กู้ภัยแห่ง

เอเซีย APFA Asia Pre hospital and Fire Rescue Federation (Headquater)ส่วน Training Center อยู่ที่  Hlaing Thar Yar ได้อบรมไปแล้ว 25 คน ในหลักสูตร ฺBasic Fire and Rescue เมื่อ 4-5 April 2013

Next trip 1-5 September 2013

FARA & APFA Myanmar

ชม clip เด็กดับไฟ...Click

เด็กดับไฟ Young Firefighters ครั้งที่ 44 รพ.ระนอง

สมาคมฯ FARA ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง จัดการอบรมเยาวชนเพื่อ

คุณธรรม นำไปสู่ความปลอดภัย ในโครงการ "เด็กดับไฟ"ครั้งที่ 44 ณ

ห้องโกมาซุม เมี่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2556 มีเยาวชนอายุ 10-12 ปี

เข้าอบรม48 คน และได้รับความกรูณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ะนอง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ให้เกียรติมามอบวุฒิบัติ

ท่านผู้ว่าฯ ให้เกียรติมาร่วม

โครงการเสริมความปลอดภัยให้ ภิกษุ สามเณร อาพาธ

และผู้พิการในโรงพยาบาล

คณะกรรมการสมาคม ฯ FARA  ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับ

โรงพยาบาลโดยมุ้งเน้นไปยังภิกษุ-สามเณรอาพาธและคนพิการ

อันอาจได้รับอันตรายเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น

.บัญชี สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา

ถนนเชิดวุฒากาศ หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ 1052167121

ไปรับรอกหนีไฟจากเกาหลี

President of APFA Thailand Mr.Tom and President APFA Burma Mr.Ronny

ประเทศพม่าเข้าร่วม APFA

Mr. Ronny Than lwin ประธานกลุ่ม FARA ประจำประเทศพม่า (เมียนม่า)

เข้าร่วมสมาพันธ์ APFA ในตำแหน่ง

President APFA of Burma เมื่อวันที่

9 เมษายน 2012 และจะเข้าร่วม

การแข่งขันการช่วยชีวิตแห่งเอเซีย

ครั้งที่ 3 กรุงกัวลาลัมเปอร์ Malaysia

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2012

โรงพยาบาลหัวหินทำแผนฉุกเฉินครอบคลุมทุกหน่วยงาน

นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ทำพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินทุกหน่วยงาน (56 หน่วย)

เพือรองรับทุกอุบัติภัย โดยมีหัวหน้าทุกหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่วันที 5-10 เมษายน 2555

นพ.นิรันดร์ ผอ.รพ.หัวหิน และ อ.คณาทัต ประธาน APFA ประชุมจัดทำแผนฉุกเฉินทุกหน่วยงาน

pic-jenifer-tom.jpg

ที่ปรึกษา Taiwan และไทย

อ.คณาทัตให้การต้อนรับที่ปรึกษา

APFA Jennifer Yang จาก

ประเทศTaiwan และคุณภูมิเขตต์

เอื้อเฟื้อประสงค์ณ ศูนย์ฝึกครู

กู้ภัยFARA คลอง 9 เมื่อ 23 ธ.ค.

เพื่อหารือการจัดงาน Secutech

FARA จับมือกับ KPS พัฒนา

วงการกู้ภัย

คุณสุภาพร วิไลวณิชวงศ์ MD,KPS

และMr.Steven ผู้เชี่ยวชาญด้าน

Rope Rescue จาก Singapore

ที่ปรึกษา FARA เยี่ยมเยียน

อ.คณาทัต หลังน้ำท่วม

pic-steven-tom.jpg

.

NIDA

MMM-NIDA

28  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARA รับบริจาค

The more you give

the more you get

ยิ่งให้ยิ่งได้

อาจารย์คณาทัต ขอกราบขอบพระคุณที่กรุณาช่วย FARA

ERTรพ.มหาราชนครราชสีมา กรุณามาช่วยกู้ ศูนย์ FARA

คลอง 9 หนองเสือ ปทุมธานี ทันเวลา เมื่อ 12 ตค. ต่อมา 17 ตค.

รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี บริจาคทรายกว่า พันถุงใส่สิบล้อส่งถึงที่

พร้อม ของกินของใช้และเงิน 20 ตค.สถาบันธัญญรักษ์ส่งคนกว่า

10 คน มาช่วยวางกระสอบทราย น้ำใจครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก

ขอจดจำไปตลอดชีวิต!...วันนี้ FARA ขอรับบริจาคเพื่อแบ่งปันคนอื่น

ที่ยังรอความเมตตาอีกจำนวนมาก ย่านปทุมธานี อยุธยา

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนเชิดวุฒากาศ ชื่อบัญชี

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต เลขที่ 1052167121

pic-flood25.jpg

ชมภาพและรายละเอียด

pic-ranong1.jpg

ERT2 รพ.ระนอง   Planking

หงายมองฟ้าหลังซ้อมแผนฉุกเฉิน

โรงพยาบาลระนองจัดการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2

ยามค่ำคืนเมื่อวันที่ 13-16 มิย. 2554

pic-dr-apichart.gif

สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรม

เจ้าหน้าที่ซ้อมแผนป้องกัน

อัคคีภัยในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

pic-grip1.jpg

อบรม ERT4-5 รพ.สุราษฎร

วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน

อ.คณาทัต เป็นวิทยากร อบรม

หลักสูตร ERT รุ่น 4 และ 5

จำนวนกว่า 100 คน พร้อม

เพิ่มเติมความรู้ด้านการควบคุม

อันตรายในแนวกระดูกสันหลัง

Spinal Management จ.สุราษฎร์

pic-evac-padrew.jpg

ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่ห้องประชุม

บางปะกงโดยได้รับเกียรติจาก

อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ

เป็นวิทยากรทั้งหลักสูตร

 

ERT2 รพ.ระนอง   Planking หงายมองฟ้า

หลังซ้อมแผนฉุกเฉิน

โรงพยาบาลระนองจัดการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2

ยามค่ำคืนเมื่อวันที่ 13-16 มิย. 2554

 

pic-ranong1.jpg

รพ.พหลพลพยุหเสนา

จ.กาญจนบุรี ฝึกซ้อม

อพยพไฟไหม้ขณะน้ำท่วม

สมาคมฯ FARA โดย

อ.คณาทัต จันทร์ศิริ นำคณะ

วิทยากรอบรมเตรียมความ

พร้อมในโรงพยาบาล กรณี

เหตุเพลิงไหม้ ขณะน้ำท่วม

โดยมี ERTครู รุ่นที่ 1

 

ร่วมฝึกซ้อมอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยทางน้ำ และการใช้รอกหนีไฟนำผู้ป่วยลงจากอาคารสูง

โดยใช้เวลารวม 4 หลักสูตร 13 วัน ซึ่งสิ้นสุดการอบรมวัน

สุดท้ายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และเตรียมการอบรม ERT

อีก 4 รุ่นให้เสร็จสิ้นพร้อมซ้อมแผนฉุกเฉินให้ครบ 5 ระดับ

ภายในเดือน เมษายน 2555 ...คอยชมภาพการซ้อมเร็วๆนี้

pic-bawon-fed.jpg

FARA มอบรอกหนีไฟ ให้

  คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา  

สมาคมฯFARA มอบรอกหนีไฟ

ใน"โครงการผ้าป่ามหากุศล"

สำหรับอาคาร 5 ชั้นหลังใหม่

แด่ศ.นพ.เหลือพร ปุณณกันต์

และคณะกรรมการบริหาร

คลินิคศูนย์แพทย์ฯเมื่อ 24 มิย.

APFA KOREA  

Mr.Tom Kanathat Chantrsiri, President of APFA Thailand welcoming to the new APFA Member Mr.J H Ahn the President of FARA Korea, Republic of Korea

on July 6, 2011 at Seoul,

South Korea

pic-tom-ahn.jpg

pic-evackorat6.jpg

 ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 5  

รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

pic-evackorat69.jpg

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 5

ร่วมกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 5

และองค์กรเครือข่ายกว่า 50 หน่วยงาน

 โดยมี อ.คณาทัต จันทร์ศิริ ในฐานะประธาน

สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย APFA

รับรองมาตรฐาน Asia SHE

เมื่อวันที่ 7-10 มิย.เชิญชมภาพ Click

 อบรมผู้ตรวจสอบภายใน Asia SHE และยกพระประธาน

 

pic-asiashei1-1.jpg

วันที่ 7-8 เมษายน

ก่อนพิธียกพระประธาน

pic-faratc-2011.jpg

การถ่ายทอดสด จาก FARA

 

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสด Web TV หรือนำกิจกรรม

ที่น่าสนใจมาเสนอซ้ำ การอบรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิง

การช่วยชีวิต และความปลอดภัย

ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Silverlight ก่อนการรับชม

โดยการกด Run จนกว่าติดตั้งเสร็จ (ครั้งแรกครั้งเดียว)

 

pic-massage3.jpg

pic-piak.jpg

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ลุงทอมและป้าต๋อยเรียนนวดแผน

ไทยเตรียมไว้

เสริมความรู้ด้านสุขภาพ ERT

มาตรฐาน Asia SHE

ERT ดีเด่น 2553

ขอแสดงความยินดีกับEเปี๊ยก

 เกรียงศักดิ์ อุ่นแดง ERT

รพ.หัวหิน ที่ได้รับการคัดเลือก

เป็นERT ดีเด่นประจำปี 2553

 ผลการแข่งขันการช่วยชีวิต

ผลการแข่งขันการช่วยชีวิตแห่ง

เอเซีย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-20

ธันวาคม 2010 ทีมชนะเลิศคือ

 

พ.มหาราชโคราช

 รองอันดับ 1 ทีม Singapore

รองอันดับ 2 ทีม รพ.ขอนแก่น

เชิญชม ภาพ Click

 

VDO Clip 1

VDO Clip 2

pic-com10-1.jpg

pic-mhr-korat-hos1.jpg

 รพ.มหาราชโคราช ซ้อมระดับ 2 ยามค่ำคืน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อบรม ERTและซ้อม

แผนฉุกเฉินยามค่ำคืน(ระดับ 2 ) และกำหนดการ

ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3-4-5 ให้เสร็จสิ้นภายใน

เดือนพฤษภาคม ชม VDO Clip 1/2

pic-mhr-korat-hos2.jpg

pic-rachaphat2.jpg

 อบรมนักศึกษาประจำปี

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 30 คน

อบรมและฝึกการบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA

คลอง 9 เมื่อ 12-13

 ผลการแข่งขันการช่วยชีวิต

ผลการแข่งขันการช่วยชีวิตแห่งเอเซีย

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2010

ทีมชนะเลิศคือ รพ.มหาราชโคราช

 รองอันดับ 1 ทีม Singapore

รองอันดับ 2 ทีม รพ.ขอนแก่น

คอยติดตาม ภาพ Click

 

VDO Clip 1

VDO Clip 2

pic-com10-1.jpg

pic-sin10-4.jpg

 

Asia-SHE Standard

 Auditors

ERTร่วมอบรมและดูงานหลักสูตร'Asia-SHE Standard Auditor' Singapore

สมาคมฯFARA ร่วมกับ EFAR Singapore จัดการอบรมและดูงาน SHE

Safety Health & Environmentให้กับ ERT จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สถาบันยาเสพติดธัญญรักษ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 โรงพยาบาลหัวหิน เพื่อรับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบมาตรฐาน Asia-SHE Standard

เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคม 2553 ณ ประเทศ Singapore

 

pic-sin10-1.jpg

pic-rescuetrain12-1.jpg

 อบรมการช่วยชีวิตในอาคารสูงครั้งที่ 12 ทีมกู้ชีพอ่าวลึกเข้าร่วม

อบรมการช่วยชีวิตในอาคารสูงครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA

คลอง 9, อำเภอหนองเสือ, จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

2552 ผู้เข้าร่วมการอบรมคือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.ศิครินทร์

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรเพื่อการเกษตร และ

ศูนย์อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัยอ่าวลึก Click

pic-rescuetrain12-2.jpg

ERT ดีเด่น 2008 แพทย์หญิงสมจินต์  จินดาวิจักษณ์

 ERT ดีเด่นประจำปี 2551 คือแพทย์หญิงจากสถาบันมะเร็ง

แพทย์หญิงสมจินต์  จินดาวิจักษณ์ นายแพทย์ 9 วช.  หัวหน้ากลุ่มงาน

โสต ศอ นาสิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุขการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลราชวิถี วุฒิบัตรทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ERT Emergency Response Team, สมาคมฯ FARA

รับประกาศเกียรติคุณ จากอ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ERT Sunset Zone สุราษฎร์ธานี

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งมั่นโครงการโรงพยาบาลปลอดภัยคนไข้มีสุข ร่วมกับ FARA

วันที่ 23-27 มีนาคม 2552 สมาคมฯ FARA ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลเขตตะวันตกของ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Sunset zone) ซึ่งมี 5 รพ.คือ รพ.วิภาวดี,รพ.คีรีรัฐนิคม,     

รพ.พนม, รพ.เคียนซา, รพ.ตาขุน เข้ารับการอบรมความปลอดภัยใน รพ.      .

ตามมาตรฐาน FARA-FS Certified ซึ่งเป็นนโยบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งเป้าหมายไว้

ให้ทุกรพ.ในจังหวัดได้การรับรองในโครงการ"โรงพยาบาลปลอดภัยคนไข้มีสุข"     

ในภาพ ผู้อำนวยการรพ.คีรีรัฐนิคม นายแพทย์จิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ ร่วมให้กำลังใจ         

หลังการอบรมที่ EFAR Singapore

 ครูและอาสาจากสภากาชาดศึกษาดูงานการช่วยชีวิตที่ Singapore

วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2009 คณะวิทยาจารย์จากสภากาชาดไทย  

นำทีมชนะเลิศการแข่งขันการช่วยชีวิตจาก 6 จังหวัดสึนามิ   

รวมทั้งสิ้น 22 คน เดินทางไปศึกษาวิธีการแข่งขันการช่วยชีวิต     

นานาชาติที่สถาบันการช่วยชีวิตฉุกเฉิน EFAR Singapore     

ด้วยการประสานงานจาก FARA และ APFA     

ทีมสภากาชาดก่อนฝึกปฏิบัติบนรถพยาบาล

{From left} Maniam Andy, Dr.Andrew, Uncle Monk and Tom Kanathat

 FARA ร่วมกับ APFA Malaysia เตรียมจัด"เด็กกู้ชีพ"   

 Young ERT ณ ประเทศ Malaysia

เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2009 อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ นายกและ   

ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมฯFARA และ APFA Thailand ได้รับเชิญจาก  

 Mr.Andy Maniam President of RAYAMARS และAPFA Malaysia   

และคณะ Dr.Andrew Soosay Manager of Ombak Intelek และ

Mr. Mervyn Monk จาก CARTEL LOTUS เพื่อประชุมวางแผนการจัด  

โครงการ"เด็กกู้ชีพ"Young ERT Emergency Response Team     

ในประเทศ Malaysia ตลอดปี 2009 โดยมีลุงทอมเป็นผู้อำนวยการ  

อ.คณาทัต - อ.จงกลณี หน้าตึก Petronas, Malaysia

pic-krirk-seri.jpg

อ.เสรี วงค์มณฑา บรรยาย

การบริหารวิกฤติ

.คณาทัต จันทร์ศิริและเพื่อนนักศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.เกริก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ อ.เสรี วงค์มณฑา ในโอกาสปิดCourseการบริหารวิกฤติ Crisis Management

ERT Countdown คืน 31ธค.

ขอเชิญ ERT และสมาชิก FARA

ร่วมงานฉลองรับขวัญปีใหม่  

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ณ  

ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง9  

จองห้องพักที่โทร 024844838

พักแบบ Temple stay หัวละ 100

 

pic-faratc2.jpg

pic-ert-thai4-1.jpg

 อบรม ERT- Thailand ครั้งที่ 4 และมอบโล่ FARA-FS

วันที่ 3-6 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา สมาคมฯ FARA ได้จัดการฝึกอบรม

หลักสูตร"วิทยากรสอนอัคคีภัย" ERT Thailand รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้ผ่านการ

อบรมสามารถนำความรู้การบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติตามมาตรฐาน FARA-FS Certified กลับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตน

ต่อไป และได้รับเกียรติจากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์มอบวุฒิบัตรและโล่ FARA- FS ครั้งที่ 10

Click

pic-ert-thai4-2.jpg

pic-yert39-1.jpg

 "เด็กกู้ชีพ"ครั้งที่ 39 ที่ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2551 องค์การเภสัชกรรม และ สมาคมฯ FARA  

ร่วมกันจัดการอบรมโครงการ"เด็กกู้ชีพ" ดวงประทีปแห่ง    

ความปลอดภัย ที่ให้ความรู้แก่เยาวชนอายุ 10-12 ปีทั้งด้านการ ดับไฟ   

กู้ภัย และกู้ชีพ ณ ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9 อำเภอหนองเสือ  

จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภยันตรายจากไฟ    

จากยาเสพติด วิธีการดับไฟและ  หนีไฟด้วยรอกหนีไฟ    

การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ     

pic-yert39-11.jpg

pic-sinsep08-19.jpg

 

 หัวหน้าสำนักงานปภ.หลายจังหวัดอบรมและดูงานที่ Singapore

เมือวันที่ 26-28 กันยายน 2008 สมาคมฯFARA ได้นำคณะผู้บริหาร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดตาก,

จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดนครนายก,จังหวัดเพชรบุรี,และจังหวัด

ขอนแก่นไปอบรมหลักสูตรการบริหารผู้ประสบ Casualty Management

และดูงานการดับเพลิงและช่วยชีวิตที่ the Central Fire Station c]t Civil Defence Heritage Gallery, Singapore Civil Defence Force ประเทศ

Singapore โดยความร่วมมือจาก EFAR และ APFA Click

pic-sinsep08-7.jpg

pic-eu13.jpg

 

 FARA Training on fire prevention at EUROPEAN UNION

FARA conduct an English training course on fire prevention and control for EU at the Kian Gwan House II ,Wireless Road, Bangkok. Tuesday, 16th September 2008. Picture on left side show Counsellorl,

Jean- Francois CAUTAIN stop LPG burning 

FARA อบรมการป้องกันอัคคีภัยให้สถานทูต สหภาพยุโรป ถนนวิทยุ

โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานทูตฯเข้าร่วมอบรม Click

pic-eu18.jpg

pic-nci08-1.jpg

สถาบันมะเร็งแห่งชาติอบรมดับเพลิงที่ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA

สถาบันมะเร็งแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างองค์กรให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดย

ร่วมกับสมาคมฯ FARA จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ต่อเนืองมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งปีนี้ 2551 ทางสถาบันฯจัดอบรมการดับเพลิง

เชิงคุณภาพให้เจ้าหน้าที่ 250 คน วันที่ 6, 13,14,15 สิงหาคม และ 30 ก.ย. ณ

ศูนย์ฝึกฯ FARA คลอง 9 และจัดการซ้อมแผนฉุกเฉินยามค่ำคืน

(ระดับ 2) เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 2-3 สิงหาคม 2551 รวม 10 รอบ

pic-nci08-2.jpg

apfa-surat23.jpg

Opening ceremony APFA Training centre, Suratthani

The opening ceremony of the International Training Centre for Saving Lives during an Emergency at the Asia Pre-Hospital and Fire Rescue Federation Association (APFA) in Surat Thani Hospital. Performing the formal opening ceremony by Mr.Vinai Buapradit, Governor of Suratthani Province 2nd June 2008 Click

apfa-surat29.jpg

pic-faratc-april.jpg

ประชุมผู้นำ APFA ครั้งที่ 3

ภาพซ้าย:ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA

คลอง 9 ปทุมธานีสถานที่ประชุมผู้นำ"สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัย APFA ครั้งที่ 3 วันที่ 1-3

มิถุนายน 2008 โดย มี CEO จาก Singapore และ Malaysia เข้าร่วม

ซ้อมแผนฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง

FARA และสำนักป้องกันควบคุมโรค สคร.1 ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง

จัดการซ้อมแผนภัยพิบัติที่เกิดจาก

ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่พร้อมเกิด

พายุน้ำท่วมรุนแรงเมื่อวันที่

20-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

pic-angthong-dril.jpg

pic-april-james-8.jpg

คณะวิทยากรด้านการช่วยชิวิตจาก Singapore เยี่ยมศูนย์FARA

เมื่อวันที่ 14-16 เมษายน 2008 Mr.James Teo President of APFA and Director of EFAR Emergencies First Aid and Rescue Singapore With Doris and Life saving Instructors visit FARA & EFARTraining Centre locate at Pratumthanee Province of Thailand, 14-16 April 2008.

วิทยากรด้านการช่วยชีวิตจากSingapore เยี่ยมชมศูนย์ FARA Click

New EFAR's Ambulance >>>  

pic-efar-amb1.jpg

pict-farafs-present10-21.jpg

มอบโล่ FARA-FS ครั้งที่ 10 และกู้ภัยอาคารสูง ครั้งที่ 6 และ 7

ภาพซ้าย:เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 อ.ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่FARA-FS ครั้งที่ 10 ซึ่งมีผู้เข้ารับโล่ 3 หน่วยงานคือ รพ.ไชยา จ.สุราฎรธานี,ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี, รพ.ตรัง และในวันเดียวกันนั้นได้จัดให้มีการอบรมการช่วยชีวิตในอาคารสูงครั้งที่ 6 Click

ภาพขวา:อบรมช่วยชีวิตในอาคารสูงครั้งที่ 7 เมื่อ 8 มกราคม 2551 Click

pic-rescuetrain7-22.jpg

pic-sin07-btls1.jpg

ERT Thai Trained Water/Rope Rescue & BTLS, Singapore

3-7 December 2007, ERTจาก รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.พญาไท 1, รพ.ชัยนาท,สภากาชาดไทย และ วิทยากรจาก FARA ร่วมเดินทางไปฝึกอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ Water Rescue การช่วยชีวิตด้วยเชือก Rope Rescue และ Basic Trauma Life Support ณ ประเทศ Singapore ด้วย

ความร่วมมือจาก FARA-EFAR-APFA     Click

pic-sin07-btls2.jpg

pic-rescuetrain5-31.jpg

ฝึกการช่วยชีวิตในอาคารสูงที่"ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9"

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2007 สมาคมฯ FARA ได้จัดให้มีการฝึกอบรม

"การช่วยชีวิตในอาคารสูง"โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน และ

ผู้สังเกตการณ์ 6 คน จากหน่วยงานคือ 1.สถาบันโรคผิวหนัง

2.โรงพยาบาลชัยนาท 3.โรงพยาบาลปิยะเวช 4.คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา

pic-rescuetrain5-1.jpg

pic-fara-tc17.jpg

 เปิดศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA Training Centre รังสิต คลอง 9

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2550 สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง9 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมการ

ดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ แด่หน่วยงานต่างๆทั้งภาคราชการ เอกชน และอาสาสมัคร เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้สาธารณชนต่อไป วิชาที่เปิดอบรมในช่วงแรกนี้มี 1.การช่วยชีวิตจากอาคารสูง 2.การช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 3.การปฐมพยาบาลและการ

ช่วยฟื้นคืนชีพ Click

pic-fara-committee07.jpg

pic-au07-1.jpg

 APFA at Asia Pacific International Conference 2007 AU

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม อ.คณาทัต Tom Kanathat, FARA Thailand, Mr.James Teo EFAR Singapore, Mr. Andy Manium, RAYAMARS Malaysia ได้เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหต Out of Hospital Care ณเมือง Gold Coast,

Queensland, Australia และมีโอกาสได้เข้าพบThe Hon Neil Roberts MP,

Minister for Emergency Services และประชุมผู้นำ APFA ครั้งที่ 2 Click

pic-au07-17.jpg

 10 ปี FARA 80 พรรษาพ่อหลวง ร่วมบริจาคอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและคนพิการฉุกเฉิน

เนื่องในวาระที่สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA มีอายุครบ 10 ปีพ.ศ. 2550 ซึ่งตรงกับปีที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเจริญพระชันษา 80 พรรษา สมาคมฯจึงจัดโครงการมอบอุปกรณ์เคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยและคนพิการมูลค่า 39,000 บาท ให้โรงพยาบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 80 องค์กร

 

pic-tom-piroj3.jpg

"ไพโรจน์ สังวริบุตร ต้องการนักตัดต่อภาพยนตร์ ทีวี เพื่อขยายงานใหญ่"

อ.ไพโรจน์ สังวริบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ FARA และกรรมการผู้จัดการบริษัทไม่จำกัดฝัน

ผู้ผลิตงานบันเทิง สารคดีและโฆษณาทางสื่อทีวี วีดีโอและภาพยนตร์ กำลังขยายงานเพื่อให้ทันกับ

ความต้องการของลูกค้า จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตัดต่อ ถ่ายทำ ทั้ง VDO

และภาพยนตร์ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ต๋อย จงกลณี

 โทร. 08 1484 4838 และ 08 1639 3529

pic-krirk-film19.jpg

 "ลุงทอม"กำกับภาพยนตร์สั้นโรแมนติค "รู้ไว้..รักนะ!"

อนุสนธิจากที่ อ.คณาทัต จันทร์ศิริ (ลุงทอม) ได้เข้าศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกริก จึงต้องเรียนรู้การถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งผู้ประสิทธิ

ประสาทวิชานี้ก็คืออาจารย์ไพจิตร ศุภวารี โดยที่กลุ่มของลุงทอมเลือกที่จะ

ทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความรักที่มีชื่อว่า"รู้ไว้...รักนะ!"

เชิญชมภาพตัวอย่างได้  Click

pic-krirk-film2.jpg

pic-tom-chartchai-toye.jpg

 FARA ร่วมมือ TFRTA

อ.ชาติชาย ไทยกล้า ที่ปรึกษา กปอ.

และผู้อำนวยการสถาบันการฝึก

ดับเพลิงและกู้ภัย TFRTA และ

อ.คณาทัต จันทร์ศิริ จับมือกันจัดทำ

หนังสือ"ร้อยครูกู้ภัยไทย"เพื่อรวบรวมชื่อ รูปภาพ และประวัติของคนไทยผู้ปฏิบัตหน้าที่ฝึกอบรมวิชา ดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ โดยกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 5 ธันวาคม 2550

 FARA ร่วมมือกับไพโรจน์

เพื่อให้องค์กรที่จะซ้อมแผน

ฉุกเฉินระดับ 5 (ระดับสูงสุด)

มีVDOบันทึกผลการซ้อมคุณภาพมาตรฐานเก็บไว้ FARA จึงจับมืกับไพโรจน์ สังวริบุตร ดาราและผู้กำกับการแสดงอาวุโสเตรียมให้บริการกับองค์กรที่สนใจ มีชื่อเรียกEvent นี้อย่างเป็นทางการว่า "การแสดงแสงเสียง สี เพื่อหนีไฟ"

pic-tom-piroj.jpg

pic-surat-ics1.jpg

 การประชุมเชิงปฏิบัตการ"การบริหารแผนฉุกเฉินในโรงพยาบาล"

จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสมาคมฯFARA

จัดการประชุมเชิงปฏิบัตการสำหรับผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอเรื่อง

"การบริหารแผนฉุกเฉินในโรงพยาบาล"

โดยมีสาธารณสุขอำเภอทั้ง19 อำเภอ ผู้อำนวยการและหัวหน้างานบริหารของทุก

โรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550โดยมี

อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ เป็นวิทยากร ซึ่งได้เน้นการจัดทำแผนฉุกเฉิน

และเทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

pic-surat-ics11.jpg

pic-tom-smith.jpg

ประชุมทำแผนแม่บทสึนามิ

อ.คณาทัต และ อ.สมิท ธรรมสโรช

ในการสัมนาโครงการจัดทำแผน

แม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจาก

คลื่นสึนามิ เมื่อ 18 พ.ค. 2550

จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ได้ผลสรุปเพิ่มอีกว่าชาย

ทะเลฝั่งอ่าวไทย รวมถึงพัทยาก็มี

โอกาสเกิดคลื่นสึนามิ

อัญเชิญมวลสารจากสิงคโปร์

18-20 มิ.ย..อ.คณาทัตและMr.James Teo,President of APFA ประกอบพิธีอัญเชิญมวลสารศักสิทธิ์ในประเทศสิงคโปร์เพื่อนำมาดำเนินการสร้างองค์จตุคามรามเทพของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและรุ่นพิเศษเครือ

ข่ายอาสาบรรเทาสาธารณภัย

pic-sin19-20jun05-1.jpg

pic-duangprateep07-27.jpg

APFA's advisor from Japan

Mr.Tom Kanathat C., Vice President ofAPFA Asia Pre-hospital and Fire Rescue Federation Association presenting the Advisor certificateto

Professor Teiichiro AOKI

Honorary President of Rotary

Club of Osaka Friend, Japan

at Dusitthanee Hotel, Bangkok

22nd April 2007

ซ้อมแผนฉุกเฉินฉะเชิงเทรา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพงษ์ศักดิ์ เสมะกนิษฐ์

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการฯ

เพื่อเป็นประธานพิธีเปิด และ ปิด

การอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

ของศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทราโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสมาคม

FARA เมื่อวันที่  18-20 เมษายน

pic-ccs07-9.jpg

pic-tg-fa3.jpg

First aid & CPR ที่การบินไทย

FARA ร่วมกับ GX บ.การบินไทยจัด

อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้น

คืนชีพ มาตรฐาน APFA ครั้งที่ 1 ประจำ

ปี 2007 ให้กับพนักงานฝ่ายสนับสนุน

ภาคพื้นดินทุกแผนก เมื่อวันที่ 11 เมษา

ที่ผ่านมา

รดน้ำดำหัวที่ FARA

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2550

หัวหน้าดำรงค์ บุญยัง ประธาน

เครือค่ายบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร นำคณะอาสา

สมัครบรรเทาฯ หลายๆหน่วย

เข้าทำพิธีรดน้ำดำหัว อ.คณาทัต

อ.จงกลณี เนื่องในวันสงกรานต์

pic-songkran07-5.jpg

pic-mws4.jpg

ชุมนุม มวศ.รุ่นที่ 11 พล.1

เพื่อนๆ มวศ.สาธิตประสานมิตรรุ่น 11

รุ่นเดียวกับ อ.คณาทัต อาทิ ไพโรจน์

ลิ้มจำรูญ, พลตรีดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ,

ประดิษฐ์ เจริญสุข นัดประชุมสังสรรค์กัน

ที่สโมสร พล.1 รอ.เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์

โดยมีเพื่อนร่วมรุ่นมาร่วมงานกว่า 60 คน

และคณาจารย์ซึ่งนำโดย อ.ศรี ประจิมนอก

มาร่วมอีกหลายท่าน เชิญชมภาพ Click

นักศึกษาจันทรเกษมดูงาน

การช่วยชีวิตที่ Singapore

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม

อ.คณาทัต นำนักศึกษา

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัย ไปดูงานด้าน

การช่วยชีวิตและดับเพลิงที่

 EFAR  Singapore

pic-sin07-5.jpg

Click for the big pic

FARA สอน First aid & CPR ให้

โรงเรียนอินเตอร

อาจารย์คณาทัต ได้รับเชิญจากโรงเรียน

Thai- Chinese International School

TCIS เพื่อไปอบรมการปฐมพยาบาล

และช่วยฟื้นคืนชีพแด่อาจารย์ของ

โรงเรียน เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา

อบรม บก.สูงสุด

พลตรี ทวีป เนตรนิยม เจ้ากรม

การสนเทศทหาร กองบัญชาการ

ทหารสูงสุด เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงพร้อมกำลังพล โดยมี

อ.คณาทัต เป็นวิทยากร เมื่อวันที่

5 มกราคม 2550 ณ บก.สูงสุด

ถนนแจ้งวัฒนะ

Click for the big pic

Click for the big pic

ห้องสมุดม.เกริก รวมความรู้ รพ.

อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ ประธาน

ฝ่ายวิชาการฯ FARA มอบหนังสือคู่มือ

การป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลต่างๆที่ได้มาตรฐาFARA-FSกว่า50 โรง และ VCDการซ้อมแผนฉุกเฉินให้ อ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร

จากคณะนิเทศศาสตร์ ม.เกริก เพื่อให้

ห้องสมุดของเกริกเป็นศูนย์นิเทศความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาลครบวงจร

ศูนย์มะเร็งชลบุรีอบรม ERT

นพ.กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ 

ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งชลบุรี

กล่าวปิดการอบรม ERT เมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2549

และจะได้อบรมให้ครบตาม

มาตรฐานไม่เกิน 3 เดือน

ซึ่งจะทำให้ทุกคนมั่นใจที่จะ

ก้าวไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพHA

 

Click for the big pic

Click for the big pic

 แข่งขันการช่วยชีวิตที่ Singapore ไทยได้ที่ 2

สมาพันธ์การช่วยชีวิตฯ APFA โดย EFAR Singapore, FARA

Thailand, Rayamars, Malaysia และที่ปรึกษาจากประเทศPhilippine, United Kingdom และ ACAP Australia ร่วมกันจัด

การแข่งขันการช่วยชีวิตนานาชาต1st Asia Professional Rescuer Competition 2006 ที่ Sarimbun Scout Camp, Singapore ทีมไทยรวมจากเครือรพ.พญาไท,สภากาชาด และ

FARA ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เชิญชมภาพ Click

Click for the big pic

Philippines, -Australia,Malaysia,

Australia, Singapore, Thailand

pic-farafs-present9-1.jpg

 

อ.คณาทัต ต้อนรับ

อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข

อบรมกู้ภัยในอาคารสูงครั้งที่ 4 และ พิธีมอบโล่ FARA-FS ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2549 สมาคมฯ FARA ร่วมกับโรงพยาบาล

พญาไท 3 บางไผ่, เพชรเกษม ได้จัดการอบรมการช่วยชีวิตในอาคารสูง

ขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 4 โดยอ.คณาทัต จันทร์ศิริ ประธานฝ่ายวิชาการเป็น

ผู้อำนวยการอบรม และพันตรีมณฑล พุฒพึ่งทรัพย์ เป็นหัวหน้าวิทยากร

โดยได้รับเกียรติจากอ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษหัวข้อ"หัวใจของนักกู้ชีวิต" และเป็น

ประธานในพิธีมอบโล่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS แด่ สถาบัน

มะเร็งแห่งชาติ,รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี,รพ.เมตตาประชารักษ์

นครปฐม,รพ.สิงห์บุรี,รร.อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และบ.จัสปาล(คอยชมภาพ)

pic-rescuetrain4-1.jpg

Click เพื่อขยายภาพ ไพโรจน์ สังวริบุตร

ไพโรจน์ สังวริบุตร ร่วม FARA

ดาราและผู้กำกับอาวุโส ไพโรจน์

สังวริบุตร รับเชิญเป็นที่ปรึกษา FARA

เพื่อร่วมเสริมความปลอดภัยในแวดวง

ทีวี-ภาพยนตร์ ทั้งด้านกระบวนการผลิต

และด้านการแสดงที่เกี่ยวกับการช่วย

ชีวิต ที่ควรถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อ

เป็นการให้ความรู้แด่ประชาชน และให้

เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน

"คนสู้ภัย"เตรียมให้ความรู้

พล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

ประธานอาวุโส FARA และ ชมรม

"คนสู้ภัย"เชิญคณะกรรมการประชุม

เตรียมออกบรรยายให้ความรู้ด้าน

อุบัติภัยแด่สาธารณชนทั่วประเทศ

โดยมี อ.คณาทัต รับผิดชอบด้านอัคคี

ภัยและพ.ต.ท.กำธร อุ่ยเจริญ กลุ่มงาน

เก็บกู้ระเบิด" บรรยายเรื่องวินาศภัย

Click เพื่อขยายภาพกรรมการชมรม"คนสู้ภัย"

 

Click เพื่อขยายภาพนักศึกษา ม.จันทรเกษม ฝึกดับไฟ

 นักศึกษาวิชาบรรเทาสาธารณภัยรุ่นล่าสุด

อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริและอาจารย์จงกลณี อบรมให้ความรู้ด้าน

การบรรเทาสาธารณภัย แด่นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสต์

ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี

การศึกษา 2549 ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาบังคับที่ต้องศึกษาทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเท่าหลักสูตร ERT Emergecy

Response Team มาตรฐาน FARA-FS Certified

Click เพื่อขยายภาพ นักศึกษา ม.จันทรเกษม ฝึกใช้รอกหนีไฟ

Click เพื่อขยายภาพเด็กกู้ชีพฝึกดับไฟ

"เด็กกู้ชีพ"ครั้งที 37 จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคม FARA ร่วมกับ

รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี  โดย ERT จัดการอบรมเยาวชนให้

มีความรู้ด้านการ ดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ และความปลอดภัยจาก ยาเสพติด,

การประทุษร้ายทางเพศ ภายใต้ปรัชญา "คุณธรรมนำปลอดภัย"

มีเยาวชนเข้าอบรม 43 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

"เด็กกู้ชีพ"Young ERT Emergency Response Team เป็นโครงการ

ต่อเนื่องจาก" เด็กดับไฟ" ซึ่งดำเนินการโดย

สมาคมฯ FARA ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน 2539 ปีละ 4 ครั้ง

Click เพื่อขยายภาพเด็กกู้ชีพฝึก CPR

pic-otosang-tom.jpg

JAPAN: The Adviser of APFA

Mr.Teiichirou Aoki, Club Director of

Rotaty International District 2660,

Osaka, Japan who was Kanathat's

teacher in Fire Rescue since 1997

,became to be the Adviser of APFA

to get exchanges of views on

updated knowledge,pre-hospital care

& Fire Rescue technique.

FARA ร่วมมือ Spectrumedia

FARA ร่วมมือกับอ.วรวิทย์ จันทร์ศิริ จากSpectrumedia ศูนย์ผลิตสื่อสร้างความรู้ เพื่อจัดทำโครงการ"สื่อรู้สู่ชุมชน""โดยการรวมสรรพความรู้ทั้งด้านสาธารณภัยและอาหารสมองสารพัด ให้ครในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ภัยไว้ศึกษาด้วยตนเอง 023220474-5

pic-voravit-tom.jpg

"สื่อรู้สู่ชุมชน"เพื่อทุกคนรู้รักษาชีวิตด้วยตนเอง

pic-monk-sp2.jpg

สอนพระดับเพลิงที่สุพรรณ

ERT รพ.เจ้าพระยายมราช

จ.สุพรรณบุรี สอนพระ เณรและชาวบ้านรอบวัดพยัคฆารามให้รู้จัก

วิธีป้องกันและดับไฟ เมื่อวันที่

13 มิถุนายน 2549

"Kanathat to the Rescue"

from The Bangkok Post newspaper

Fighting the fires on the outside and those within, FARA Thailand founder Kanathat Chantrsiri is on a mission to make this a safer and more morally conscious nation.

tom-action1.JPG

pic-ccs28.jpg

ซ้อมอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดเป็นตัวอย่างแด่หน่วยราชการ

 

เมื่อวันที่ 15-16 พค. 2549 จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาคมฯFARA จัดการ

ซ้อมแผนอัคคีภัย ณศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอานนท์ พรหมนารท เป็นประธานในพิธี โดยปรารถนาจะให้เป็ตัวอย่างของการเตรียมพร้อมภาคปฏิบัติแด่หน่วยราชการต่างๆ ก่อนขอความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก ERT รพ.เมืองฉะเชิงเทราและป้องกันจังหวัดงามพิศ แก้วประดิษฐ์

pic-ccs25.jpg

pic-1ga1-4june06-18.jpg

Grand opening  APFA Training centre of Thailand

Vice govenor of Samutsakorn Provinc Mr.Chanvit Vasayangkura, Dr.Chairat Wechpanich: Samutsakorn Provincial Chief Medical officer, Mr.James Teo: President of APFA, Dr.Bunchai Tang sagha saksri: Director of Krathumbaen Hospital and Mr.Tom Kanathat:

CEO of FARA Thailand proceeding the APFA Training Centre official open ceremony at Krathumbaen Hospital on 3rd June 2006

pic-1ga1-4june06-11.jpg

The 1st General Assembly for APFF Leaders, Bangkok:

2nd June 2006

pic-kk06-hos12.jpg

ที่ปรึกษา APFA ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พค. 2549

อ.คณาทัต จันทร์ศิริ

รองประธานสมาพันธ์

การช่วยชีวิตดับเพลิงและ

กู้ภัยแห่งเอเซีย APFA มอบ

เกียรติบัตรที่ปรึกษาแด่

่นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย

รองผู้อำนวยการฝ่าย

การแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น

ซ้อมแผนอัคคีภัยศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 15-16 พค. 2549 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา สำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและสมาคมฯ

FARA จัดการซ้อมแผนอัคคีภัย ณ

ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีท่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอานนท์

พรหมนารท เป็นประธานในพิธี

pic-ccs28.jpg

pic-sin06-ert1.jpg

FARA-EFAR & APFA จัดสัมนาวิชาการครั้งที่ 2 ที่ Singapore

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2006

อ.คณาทัต จันทร์ศิริ นำคณะ ERT

รวมทั้งสิ้น 21 คน  ไปร่วมสัมนาวิชา

การครั้งที่ 2 ที่โรงแรมฟูราม่า และ

ดูงานศูนย์ดับเพลิง-พิพิธภัณท์การ

กู้ชีวิต ณ ประเทศสิงคโปร์

รพ.เมตตาประชารักษ์ซ้อมแผน

เมื่อวันที่ 1-4 พค. 2549รพ.

เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

จ.นครปฐม ได้จัดให้มีการซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน รวม 10

รอบ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้เป็น

อย่างดี และจะเป็นโรงพยาบาล

แรกที่ต้องส่งภาพการซ้อมเป็นDVD บรรยายภาษาอังกฤษ

pic-mtp-hos8.jpg

pic-tfrta1.jpg

FARA จับมือ TFRTA

เพื่อวงการบรรเทาสาธารณภัยของ

ชาติ FARA ร่วมมือกับ TFRTA โดย

อ.ชาติชาย ไทยกล้า ตกลงร่วมมือ

ใกล้ชิด เพื่อพัฒนาวงการฯ โดยร่วม

กันสร้างพันธมิตร, ตำราและครูฝึก

จะเริ่มจัดทำเนียบ

"100 ครูกู้ภัย Thailand"

เร็วๆนี้...สนใจติดต่อมาได้ค่ะ!

รพ.นครปฐมฝึกซ้อมยามค่ำคืน

เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ รพ.ศูนย์

นครปฐม ได้จัดการซ้อมแผน

ฉุกเฉินยามค่ำคืน โดย ERT

รุ่นที่ 2 ซึ่งผ่านพ้นไปได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของผู้บริหารและ ERT รุ่นที่ 1

pic-npt-hos1.jpg

pic-nci17.jpg

สถาบันมะเร็งฯ ซ้อมหนีไฟ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ FARA

จัดการอบรมมาตรฐานการป้องกัน

อัคคีภัย FARA-FS Certified จน

ครบถ้วน และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พร้อม

ประเมินมาตรฐาน HA.

บ้านเด็กด้อยโอกาสรับมอบ

รอกหนีไฟจาก FARA

 

Sister วรนุช ประนอมมิตร ผอ.

บ้านเด็กพระมหาไถ่ Street Kids Home, พัทยา ชมการฝึกซ้อมแผน

หนีไฟ ก่อนรับมอบรอกหนีไฟของ

บริษัท บรอยนิ่ง      Video clip

pic-streetkids11.jpg

pic-deaf16.jpg

FARA ซ้อมหนีไฟ และมอบรอก

ให้เด็กหูหนวก

สมาคมฯ FARA โดย"โครงการเสริมความปลอดภัยให้คนพิการ"จัดซ้อมหนีไฟ พร้อมทั้งมอบรอกหนีไฟให้โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาเพื่อเด็กหูหนวก ที่พัทยา เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2549

FARA ร่วมมือกับ ISO

 

อ.คณาทัต มอบ"คัมภีร์อัคคีภัย"

คู่มือมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS ให้อ.สำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองระบบ, สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ก่อนการบรรยายหัวข้อ"มาตรฐานการป้องกันอัคีภัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม

pic-iso1.jpg

pic-sin05-ert38.jpg

ERT From Thailand Visit Singapore for BTLS Course

 

During December 5-9, 2005 Mr.Tom Kanathat C. the CEO of FARA and Vice President of APFF with 21 Emergency Response Team ERT from 6 Hospital of Thailand visit EFAR Singapore for Training The Basic trauma Life Support Course and study visit Tan Tock Seng Hospital In the co operated by MrJames Teo Director of EFAR And President off APFA

pic-sin05-ert73.jpg

pic-disable-donate1.jpg

อาจารย์คณาทัต และ ERT สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาบริจาคอุปกรณช่วยชีวิต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน สมาคมฯ FARA และ ERT สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกันบริจาค

อุปกรณ์ช่วยชีวิตเพิ่มเติม อาทิ เตียงเปล, เชือกช่วยชีวิต ฯลฯ แด่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่เพื่อคนพิการแขน ขา

และลำตัว, โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ,และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาเพื่อเด็กหูหนวก...

FARA ยังปราถนาที่จะมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกจำนวนมากพร้อมกับการอบรมที่ต่อเนื่อง

หากท่านผู้ใดมีความเมตตา ปราถนาจะเสริมความปลอดภัยให้คนพิการกรุณาติดต่อ 01 4844838

pic-ert-hk-sz4.jpg

 

ERT From Thailand Visit Hong Kong & Shenzhen

 

During October 11-15, 2005 Mr.Tom Kanathat C .the CEO of FARA and Vice President of APFF with 16 Emergency Response Team ERT from 6 Hospital of Thailand visit Fire Training School of Hong Kong and Shenzhen Shan Xia Hospital, China for learning about SARS & Avian Influenza In the co operated by Mr.Forest Lam, Chairman of PCPI and VP of APFF Click

pic-ert-hk-sz12.jpg

pic-farafs-present8-1.jpg

อบรมกู้ภัยอาคารสูงครั้งที่ 3 และมอบโล่ FARA-FS ครั้งที่ 8

อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานในพิธีมอบโล่รับรองมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

FARA-FS Certified ครั้งที่ 8 จำนวน 11 องค์กร(ผ่านรอบ 2 4 องค์กร) และ

มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร"การบริหารการช่วยชีวิตในอาคารสูง"

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ณ โรงพยาบาลพญาไท 3 บางแค กทม.

pic-rescuetrain3-2.jpg

pic-sbr-hos6.jpg

โรงพยาบาลสิงห์บุรีผ่านหลักสูตร 3 แล้ว

รพ.สิงห์บุรี ชึ่งเป็นสมาชิก FARA-FS Certified 081 ได้ผ่านหลักสูตร 3

 การจัดตั้งสภาความปลอดภัย และร่างธรรมนูญความปลอดภัยไป

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา Click

pic-sbr-hos13.jpg

Click for big pic. SENA Hospital

รพ.เสนาก้าวหน้าสู่เอเซีย

อ.คณาทัต Vice President of APFF

จับมือกับ นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์

ผู้อำนวยการ รพ.เสนา จ.อยุธยา เพื่อ

ร่วมกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และการช่วยชีวิต ณ

จุดเกิดเหตุตามเกณฑ์ APFA เมื่อ

13 กันยายน Click

FARA ร่วมมือหม่อมเจต

อ.คณาทัต เข้าพบ

พล.ต.ต.มรว.เจตจันทร์ ประวิตร

เพื่อหารือเรื่องการจัดมาตรฐาน

ครูและตำราการสอนวิชา

บรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548

Click for big pic. Jetjan

Click for big pic.YERT 33+3

เด็กกู้ชีพ Young ERT ครั้งที่ 33+3 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

สมาคมฯ FARA ร่วมกับ ERT โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

จัดอบรมเยาวชน "เด็กกู้ชีพ" เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โครงการเด็กกู้ชีพ เป็นโครงการต่อเนื่องจาก เด็กดับไฟ ซึ่ง

จัดติดต่อกันมา 8 ปี 33 ครั้ง โดยเน้นหลักสูตรการช่วยชีวิตมากขึ้น

กว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง เอเซีย APFA

"เด็กกู้ชีพ คือดวงประทีปแห่งความปลอดภัย"

Click for big pic.YERT 33+3

Click for big pic.Department of Health

เจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยที่

เข้าร่วมอบรม

 

กรมอนามัยนำร่องฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิศึกษา Safety Educationของ กปอ.

คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ซึ่งอ.คณาทัต จันทร์ศิริได้เสนอให้องค์กร

สมาชิกควรได้รับความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยด้วยตนเองก่อน

จัดทำแผนระดับชาติ ซึ่งได้รับการตอบสนอง

เป็นอย่างดีจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดการอบรม

หลักสูตรการตอบสนองแผนฉุกเฉิน ขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม

Click for big pic.Department of Health

pic-rachaphat1.jpg

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวิชาการบรรเทาสาธารณภัย

ปีการศึกษา 2548 มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมลงทะเบียน

เรียนวิชาการบรรเทาสาธารณภัย โดยอาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ 38 คน ซึ่งใช้เวลาศึกษา 24คาบ

เริ่มตั้งแต่ 2 กรกฎาคม จนถึง 24 กันยายน 2548 หลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะได้เป็น ERT

pic-chula4.jpg "Click for Big"

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซ้อม

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2548 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง

จุฬาฯ (CEC) ตึกวิทยกิตต์ Centre Point สยามสแควร์ จัดการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ร่วมกับ ERT รุ่นที่ 3 ซึ่งทำให้ CEC เป็นหน่วยงานที่ได้ผ่านมาตรฐาน

การป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certifiedโดยจะได้รับโล่ในโอกาสต่อไป Click

pic-chula1.jpg "Click for Big"

pic-fact-bn1.jpg "Click for Big"

อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีที่ Breuning

FARA ร่วมกับโรงงานอัญมณี บรอยนิ่ง จัดการอบรมเสริมความรู้พนักงาน

เรื่องสารเคมี Haz-Mat โดยอ.สุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ เมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม และจะทำการฝึกแผนปฏิบัตการฉุกเฉินกรณีสารเคมี

รั่วไหลในวันที่ 14 กันยายน 2005 (ความรู้เรื่องสารเคมี Click )

pic-fact-bn4.jpg "Click for Big"

 

pic-rescuetrain1-8.jpg

 

อบรมการช่วยชีวิตในอาคารสูงขั้นก้าวหน้าที่โรงพยาบาลพญาไท 3

สมาคมฯ FARA ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 กทม. จัดการอบรมการช่วยชีวิตในอาคารสูงขั้นก้าวหน้า

สำหรับ ERTเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม, 1 - 2 มิถุนายน โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 37 คน จาก13 องค์กร

ซึ่งได้รับวุฒิบัตรและแถบผ้า (Badges) Rescue เพื่อรับรองเป็นผู้สามารถใช้ รอกหนีไฟ ได้โดยขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วทั้งสิ้น 50 คน (อบรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 ณ โรงพยาบาลนครปฐม

มีผู้ผ่านการอบรม13 คน)อบรมครั้งต่อไป วันที่ 28 - 30 กันยายน ลงทะเบียนล่วงหน้าด่วน Click

pic-yert2-1.jpg

 

"เด็กกู้ชีพ" Young ERT ครั้งที่ 2 (รุ่นที่33+2)จัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

โครงการ "เด็กกู้ชีพ" Young ERT Emergency Response Team ครั้งที่ 2 จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2548 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

ถ.เพชรบุรีคอยชมภาพและข่าวเร็วๆนี้ครับ( คุยกับลุงทอมทางเวบบอร์ด คลิ๊ก)

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย)

pic-yert2-2.jpg

pic-breuning1.jpg

 

ซ้อมแผนฉุกเฉินโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณี Breuning

การซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งที่ 1 ประจำปี 2548 บริษัท บรอยนิ่ง จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2548 และหลังจากการซ้อมเสร็จสิ้นลง คุณจุฑาทิพย์

เพ็ญจันทร์ กรรมการผู้จัดการ มอบรอกหนีไฟจำนวน 4 ชุด มูลค่า1 แสนบาทให้

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA นำไปมอบต่อให้องค์กรการกุศล

เพื่อช่วยชีวิตผู้ติดค้างในอาคารสูงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (มอบให้ผู้พิการแขนขา

และลำตัว ณ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา วันที่ 18 มิถุนายน 2548)

pic-breuning2.jpg

pic-pc-hos8.jpg

 

โรงพยาบาลพิจิตรซ้อมแผนฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2548 โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร ได้ทำการฝึกซ้อมแผนอพยพ

ประจำปีพุทธศักราช 2548 (Click)

pic-apff05-5.jpg

 

APFF เปิดศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ที่ Shenzhen ,China รองรับ ERT ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2548 คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย  นำโดยMr.James Teo , President (Singapore) , Mr.Forest Lam ,Vice President (Hong Kong) และ Mr. Tom Kanathat C., Vice President (Thailand)  ทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ณ Shenzhen Shanxia Hospital ประเทศจีน  โดยมีคณะกรรมการบริหารระดับสูง  Dr. Fu Chunwan , Dr.Yong Yushan และ Dr.Wun Yuman ให้การต้อนรับ (Click)

pic-au05-1.jpg

 

FARA เยี่ยมชมระบบความปลอดภัย Liverpool Hospital, Australia

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2548  อาจารย์คณาทัตและคณะ ได้เดินทางไปประเทศออสเตรเลียเพื่อการประชุมและเยี่ยมชมดูงานระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล Liverpool NSW, Australia  โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากนายแพทย์โดมทอง  เหมะธุลินทร์  ประธานคณะกรรมการมาตรฐาน FARA-FS Certified  ซึ่งกำลังอบรมความรู้เพิ่มเติมทางด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โดยมี Mr.Federich Santos ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ

pic-au05-2.jpg

pic-yff34-1.jpg

 

"เด็กกู้ชีพ"ครั้งที่ 1 (รุ่นที่33+1)จัดที่โรงพยาบาลนครปฐม

โครงการ "เด็กกู้ชีพ" Young ERT Emergency Response Team จัดอบรมครั้งแรกเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 19-20 มีนาคม 2548  และเชิญครูเด็ก อบรม ครูเด็กกู้ชีพ 11-12 มิ.ย 2548 เพื่อเรียนรู้การช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

pic-adpc-apff.jpg

 

APFF เข้าพบ ADPCเพื่อร่วมมือกันฟื้นฟู Tsunami

Mr.James Teo President of APFF Mrs.Doris Ching จาก Singsporeและ อ.คณาทัต จันทร์ศิริ Vice President of APFF เข้าพบ ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย ADPC เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เพื่อร่วมมือกันหาหนทางฟื้นฟูผู้ประสบภัย Tsunami ในประเทศไทย และเตรียมนำผู้เชียวชาญด้านการช่วยชีวิตฉุกเฉินจาก Singapore และ Hong Kong มาให้ความรู้กับครูฝึกของไทย

ERT in Korea

ERT in Korea

เปิดวิสัยทัศน์ ERT ที่เกาหลี

ERT รพ.พะเยา และ รพ.ชลบุรี (ลุยหิมะ) ดูงาน Korea

อย่างสุดประทับใจไม่มีวันลืม 2-6 March 2004

 

เด็กดับไฟ ใน Singapore

Safety Day Thai Tabuchi

เชิญชมภาพ นิสิตสู้ไฟ

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

President of FARA
visited Singapore

The activities of 5 students from
Rachaphat Chantrkasem Institute

 

 

เด็กดับไฟครบรอบ

3 ปี

 

ฝึกผู้นำหน่วย

ช่วยชีวิต ที่ ราบ 11

Home page