safety healty.tif

นวดแผนไทย Thai Massage

logo-templestay.jpg

 

 

pic-massage1.jpg

pic-massage3.jpg

pic-massage2.jpg

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

อ.คณาทัต  จันทร์ศิริ(ลุงทอม) และป้าต๋อยเรียนนวดแผนไทย ที่สมาคมแพทย์แผนไทยเมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2554

เพื่อเตรียมไว้เสริมความรู้ด้านสุขภาพ ERTตามมาตรฐาน Asia SHE และบริการ

"โครงการสปาสุขภาพสำหรับชุมชน"...เพื่อทุกคนพ้นไข้เจ็บ

 

เร็ว ๆ นี้

Home page