มาร์ช เด็กดับไฟ

 

กรุณารอ Down load

File MP3 3,705 KB

พวกเราเยาวชนอาสาสมัคร

บรรเทาสาธารณภัย

ทุกคนมีระเบียบวินัย

เห็นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

เปิดโลกกว้างด้วยหนทางอย่างคนไทย

ก้าวเดินไปด้วยใจมุ่งมั่น

บนรากฐานคุณธรรมเป็นสำคัญ

ร่วมใจกันเรียนรู้เป็นผู้นำ

*** เด็กดับไฟ หัวใจกล้าแกร่ง

กล้าแสดง กล้าคิด กล้าทำ

สร้างสรรค์โลกสวยงดงาม

คุณธรรม นำเราปลอดภัย

เด็กดับไปขอปฏิญาณตน

จะเป็นคนเอื้อเฟื้อน้ำใจ

จะอดทนไม่ย่อท้อต่อสิ่งใด

จะเป็นผู้ให้โดยไร้รางวัล ***

 

คำร้อง - ทำนอง

ทพ.พงศธร ศรีปุงวิวัฒน

เรียบเรียงดนตร

ประยุทธ มารศรี

 

นวพล จุลอมรโชค

ชม VDO

 


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ : ทพ.พงศธร ศรีปุงวิวัฒน์ คุณประยุทธ มารศรี และ

คุณนวพล จุลอมรโชค

ผู้รังสรรค์เพลงของ FARA ไว้ณ.โอกาสนี้ด้วยความเคารพ

Home