ขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องชาวญี่ปุ่นอย่างสุดซึ้ง ในความสูญเสียจากภัยพิบัติ  we should be praying for all the people suffering in Japan. 

 

Japan under Tsunami Alert 2011

Friday, 11 March 2011 19:00

 

Japan Tsunami Alert 2011 - The strongest earthquake to hit Japan Friday 11th March 2011

has resulted in a 10 meter high Tsunami that took the lives of many. Police have reportedly

found about 200-300 bodies on the coast. Shipping containers, cars and debris crashed

through the streets of Sendai and across open farm land as the massive wave of water

destroyed everything in its path.

The National Police Agency has official death toll now stand at 137 dead, 539 injured and

351 missing according to Koydo. The Death toll is expected to surpass about 5,000.

 

Letter

VDO Clip 1

VDO Clip 2

VDO Clip 3

VDO Clip 4

VDO Clip 5

VDO Clip 6

VDO Clip 7

Clip 8

Clip 9

Clip 10

Clip 11

Clip 12

Clip 13

Clip 14

รังสีฉุกเฉิน

MMmMr.Tom Kanathat C.

Training Fire & Rescue att

Toyonaka, Osaka, JAPAN  1997

 

เรื่อง  ขอแสดงความเสียใจ

เรียน  ฯพณฯเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire & Rescue Association และ สมาพันธ์

การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัย แห่งเอเชีย APFA Asia Pre-hospital & Fire Rescue Federation Association โดยกระผม นายคณาทัต  จันทร์ศิริ ผู้เป็นประธานฯ

ขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพว่า

 

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว สึนามิ และผลพวงต่อเนื่องโรงไฟฟ้าปรมาณูเกิดระเบิด

ทั่วไปหลายเมืองในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2011 ซึ่งประชาชนทั่วโลก

ได้รับทราบอย่างตื่นตระหนกโดยทั่วไปแล้วนั้น

กระผมซึ่งได้รับการฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยจากเมือง Toyonaka

กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ1997 และสมาชิกทุกคนใน FARA และ APFA ขอส่ง

ความรู้สึกเสียใจ สลดใจ และความปรารถนาให้พ้นทุกข์

มายังฯพณฯ ผ่านไปยังประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคนที่ตกอยู่ในความลำบากยากเข็ญ ณ เวลานี้

 

ด้วยความอดทน มีวินัย และจิตใจงดงามในสายเลือดของชาวญี่ปุ่น อีกทั้งขออัญเชิญ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมหัศจรรย์จงดลบันดาลให้สถานการณ์เลวร้ายนี้ผ่านพ้นไปในเร็ววัน

หามมีสิ่งใดที่กระผมและองค์กร FARA, APFA จะร่วมมือกับฯพณฯได้ เพื่อให้เกิด

ผลดีแม้เพียงเล็กน้อย ขอฯพณฯอย่าได้รั้งรอที่จะแจ้งไปโดยทันที

 

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

นายคณาทัต  จันทร์ศิริ

Mr.Tom Kanathat Chantrsiri

นายกก่อตั้งสมาคมฯ FARA

ประธานสมาพันธ์ฯ APFA