FARA in detail

เด็กดับไฟปลอดภัย 10 วิธี (A14)

ความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย

เด็กๆทุกคนควรรู้เพื่อความปลอดภัยโรงเรียนนำไปสอนเด็กๆด้วยนะคะ !!!

 

ไม้ขีดห้ามเล่น

ใช้เป็นเครื่องไฟฟ้า

เตรียมท่าไว้หนี

ฝึกดีจึงปลอดภัย

หนีไฟต้องตรวจสอบ

คลานหมอบใต้ควัน

บอกกันให้ทั่ว

รวมตัวจุดหมาย

ดับไฟท่วมตัว

อย่ากลัวเมื่อติดกับ

1.) ไม้ขีดห้ามเล่น ( Matches and Lighters are tools not toy)

เด็กๆ ทั้งหลายจงจำไว้ว่า ไม้ขีดและไฟแช็ค เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆ ไม่ควร

นำมาเล่นเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้

เสียหายทั้งทรัพท์สินและชีวิตได้ ถ้าพบเห็นเด็กๆเล่นไฟ ต้องรีบยุติโดยเร็ว มิฉะนั้น

ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย

2.)ใช้เป็นเครื่องไฟฟ้า (Use electricity safety)

ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากับเด็กๆ โดยเฉพาะภยันตราย

และทุกคนต้องคอยระวังสิ่งผิดปกติจากเครื่องไฟฟ้า เช่น มีควันลอยออกมา หรือมีกลิ่นไหม้

ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้า แล้วแจ้งผู้รู้ทันที ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้

3. เตรียมท่าไว้หนี (Know at least two ways out of every room)

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน  ไปที่ใดให้มองทางหนีไว้อย่างน้อย 2 ทาง ดูให้แน่ใจว่าทางหนีใช้ได้

ปลอดภัยพร้อมทั้งดูอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์หนีไฟว่าอยู่ที่ไหน ใช้อย่างไร

4.  ฝึกดีจึงปลอดภัย  (Practice your  escape plan with an exit drill every six months)

ต้องมีแผน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน แล้วจัดการฝึกซ้อมทุก 6 เดือน

ในแผนควรมีขั้นตอน  คือ

 

พบเหตุ- แจ้งเหตุ- ระงับเหตุ- หนีเหตุ

 

5.  หนีไฟต้องตรวจสอบ  (Test doors before opening them)

 อยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้   จะเปิดประตูต้องระวัง เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ก่อนออกจากห้อง

ให้นั่งชันเข่าให้มั่นคงหลังประตู  แล้วใช้หลังมือแตะที่ลูกบิดประตู

ถ้ามีความร้อนสูง อย่าเปิดโดยเด็ดขาด แต่หากไม่ร้อนผิดปกติ

ให้ค่อย ๆ เปิดออกช้า ๆ โดยใช้ไหล่คอยหนุนประตูไว้ “อย่าลืมเอากุญแจห้องไปด้วย”

6.  คลานหมอบใต้ควัน  (Crawl low under smoke)

ควันมีพิษและอันตราย  ให้หมอบคลานต่ำเมื่อพบหมอกควัน โดยก้มศีรษะสูงจากพื้น

ไม่เกิน 1 ฟุต รีบมุ่งหน้าไปทางหนีไฟ หรือที่ปลอดภัยโดยเร็ว ควรเตรียมถุงใส

ครอบหัวEmergency Bag ไว้จะปลอดภัยกว่า เพราะการคลานต่ำ

จะไม่สามารถทำได้จากชั้นบนลงชั้นล่างที่มีควัน

7.  บอกกันให้ทั่ว  (Alerts others by shouting “Fire! Everyone

outside!” and leave immediately)

พบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกด้วยเสียงอันดัง“ไฟไหม้! ๆๆ”  

บอกด้วยว่าไหม้ที่ไหนแล้วรีบหนี

(ปล่อยให้ผู้ที่ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงมาแล้ว  ทำการระงับเหตุ)

ห้ามตะโกนร้อง “ไฟไหม้” เมื่อไม่มีเหตุจริงเป็นอันขาด!

8. รวมตัวจุดหมาย  (Decide on meeting place outside where

everyone will gather after they escapes)

ต้องมีจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ใกล้สถานที่พักอาศัยหรือที่ทำงาน เมื่อเกิดเหตุจะได้ไป

รวมตัวกันตามที่นัดหมายไว้  

แล้วตรวจสอบจำนวนคน เพื่อหาผู้ที่ติดค้างในอาคาร

9. ดับไฟท่วมตัว  (Stop Drop & Roll)

  หยุด – ทรุด – แล้วกลิ้ง ถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าหรือตัว  อย่าวิ่ง….ให้หยุด!

  แล้วทรุดกายลงกลิ้งทับไฟ พร้อมเอามือปิดหน้า

10.   อย่ากลัวเมื่อติดกับ  (If you are trapped)

ถ้าติดอยู่ในวงล้อมของไฟให้ปิดประตูให้สนิท  หาผ้าอุดตามรูที่ควันจะเข้า เช่น

ช่องใต้ประตู  (ถ้ามีน้ำให้ชุบน้ำ)

เปิดหน้าต่างส่งสัญญาณด้วยผ้าโบกเรียกคนให้ช่วย (ถ้ามีโทรศัพท์ ให้เรียกคนใกล้ที่สุด)

ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น “รอกหนีไฟ” (Fire Escape Device)

ให้นำมาใช้โดยไม่ต้องรอ ( ในกรณีอยู่อาคารสูง )