< เรื่องราวข่าวสาร | กิจการสมาคม | อบรมให้ความรู้ | มองดูโลกกว้าง | ปลอดอัคคีภัย | กู้ภัยเหมาะสม | ปฐมพยาบาล | เด็กดับไฟ | ให้ใบสมัคร | ปฏิทิน FARA | ภาพกิจกรรม >

 

 

ENGLISH

หน้า แรก

FARA-FS Certified

หน้า 1เด็กดับไฟ

หน้า 2 มาตรฐาน

หน้า 3 งาน FARA

FARA Profile

WEBBOARD

 

เอกสาร FARA

ที่มาที่ไป

FARA มีใคร

เด็กดับไฟที่ผ่านมา

เครื่องแบบ FARA

FARA VISSION

ดูงานต่างประเทศ

ลับเฉพาะ

 คำอำนวยพร 4 รอบ

เด็กตาบอดดับไฟ

ใบสมัครเด็กดับไฟ

ประวัติ อ.คณาทัต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ทรงทอดพระเนตรการแสดงอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัย

ณ ประเทศเยอรมันนี

 

องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน Non-Government , Non Profit Organization

ดำเนินกิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้  และผลิตครูด้านการดับเพลิง  การกู้ภัย

การช่วยชีวิต และความปลอดภัย ทุกสาขา ให้กับสาธารณชน  ทั้งในและนอกประเทศ 

โดยความร่วมมือกับสถาบันการช่วยชีวิตฉุกเฉินประเทศสิงคโปร์

EFAR  Emergencies First Aid & Rescue (Singapore) และ

 สถาบันวิชาชีพการช่วยชีวิตแห่ง ฮ่องกง PCPI Pre-Hospital Care Professional Institute

ซึ่งได้ร่วมกันกับสมาคม FARA จัดตั้ง สมาพันธ์การช่วยชีวิต การดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย

APFF Asia Pre-Hospital and Fire Rescue Federation (2005) และได้นำมาตรฐาน

สมาคมการป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ(สหรัฐอเมริกา) NFPA  National Fire Protection Association  (USA.)  มาประยุกต์เป็นมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

FARA-FS (Fire Safety) Certified  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันอัคคีภัย 

และความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ  โดยใช้การอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

  และรับรองมาตรฐานด้วยการจัดการเชิงคุณภาพ  ภายใต้ปรัชญา

"คุณธรรม นำปลอดภัย"

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2540 ภายใต้การบริหารงานโดย

นางปวีณา  หงสกุล

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา

นางสุดารัตน์  เกยุราพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ดร.สุวิทย์  ยอดมณี

ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย

ADPC

ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.ชาตรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา

อดีตผู้บังคับการตำรวจดับเพลิง

ดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์

อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกดับเพลิงและช่วยชีวิต Safe

นายกก่อตั้ง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 3 สมัย (2540-2546)

ดำรงตำแหน่ง ประธานฝ่ายวิชาการ และ CEO

นายชูชาติ  ทาดวงตา

ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ คนที่ 22546-2548

MMM-NIDA

28

 

 

FARA Link

School Net
Dor Dek . org
The Bangkok . com
Thai Net
Hunsa . com
Siam 2 . com
Ayothaya . com
First Aid by Dr. Lek
Narak . com
Thaimed , co,th
Patanadek . ac th
Childthai . org
Kidsquare . com
Children corner . com
i-kool . com
Jor Sor 100
Inn news
Thai Seek

 

เครือข่ายของเรา

+ พ.ร.พ. HA

+ พ.ร.บ.ป้องกันไฟ

+ ร่วมกตัญญู

+ CERT

+ Fire 2 Rescue

+ Thai Probowl

+ มากมายดอทคอม

+ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ

+ สมาคม SAHVA

+ Sydney Ad. Hos

+ Rescue Korea

+ Australia Fire

+ Fire Museum

+ ADPC

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home page

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA FIRE AND RESCUE ASSOCIATION

องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และผลิตครูด้านการดับเพลิงและช่วยชีวิต

สำนักงานเลขที่ 65/81 ซอยแม่ทองก้อน1 ถนนสรงประภา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กทม.10210

โทรศัพท์  0-2928 0742, 0-1484 4838, 0-1639 3529 แฟกซ์ 0-2928 3041

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำใดๆ กรุณาติดต่อ "ลุงทอม" อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ ทาง Web Board

< เรื่องราวข่าวสาร | กิจการสมาคม | อบรมให้ความรู้ | มองดูโลกกว้าง | ปลอดอัคคีภัย | กู้ภัยเหมาะสม | ปฐมพยาบาล | เด็กดับไฟ | ให้ใบสมัคร | ปฏิทิน FARA | ภาพกิจกรรม >