ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9  FARA Training Centre และแผนผัง อยู่ด้านล่าง

 

พิธีเปิดศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9 6 ตุลาคม 2550

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณา FARA เหมือนเคย

"มีแผนที่ไปศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9"

 

Open Ceremony FARA Training Centre

 6 October 2007

pic-fara-tc17.jpg

อาคารอเนกประสงค์เห็นหอฝึก

pic-fara-tc18.jpg

บรรยากาศริมน้ำ

pic-fara-tc19.jpg

เตรียมดอกไม้บูชา

pic-fara-tc20.jpg

อาจารย์ทอมกล่าวต้อนรับ

pic-fara-tc21.jpg

เมื่อพระสงฆ์มาถึง

pic-fara-tc22.jpg

อ.เชน ช่วยรับพระ

pic-fara-tc23.jpg

pic-fara-tc24.jpg

pic-fara-tc25.jpg

อีกมุมหนึ่งของอาคาร

อเนกประสงค์

pic-fara-tc26.jpg

มองผ่านสระน้ำที่ใช้ฝึกกู้ภัยทางน้ำเห็นเรือนWorkshopอยู่ไกลกว่าเรือนพักแรม

pic-fara-tc27.jpg

แม ่อ.คณาทัตและน้องจิ๋มที่เต้นท์ต้อนรับอยู่ทางเข้า

pic-fara-tc28.jpg

มองจากอาคารอเนกประสงค์ไป

สู่พื้นที่ก่อสร้างโรงยิมเล็ก

pic-fara-tc29.jpg

pic-fara-tc30.jpg

รองผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้าที่ใต้หอฝึกรอกหนีไฟ

pic-fara-tc31.jpg

ERTสถาบันจิตเวชศาสตร์

สมเด็จเจ้าพระยา

pic-fara-tc32.jpg

pic-fara-tc33.jpg

pic-fara-tc34.jpg

อ.ชูชาติ เลขา FARA ไม่เคยขาด

pic-fara-tc35.jpg

pic-fara-tc36.jpg

pic-fara-tc37.jpg

pic-fara-tc38.jpg

pic-fara-tc39.jpg

pic-fara-tc40.jpg

pic-fara-tc41.jpg

หัวหน้าดำรง บุญยัง

pic-fara-tc42.jpg

pic-fara-tc43.jpg

แฟนพันธ์แท้จากรพ.ชลบุรี

pic-fara-tc44.jpg

pic-fara-tc45.jpg

pic-fara-tc46.jpg

รพ.ชัยนาท

 

pic-fara-tc47.jpg

pic-fara-tc48.jpg

pic-fara-tc49.jpg

คลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา

pic-fara-tc50.jpg

แขกเหรื่อมากมายขออภัย

ที่นำมาลงไม่ครบและไม่ได้

เอ่ยถึง แต่ขอจารึก

ความกรุณา

ของท่านทุกคนไว้ไม่รู้ลืม

Home page

ประชุมสามัญประจำปี 2550

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต

และเลือกนายกฯ สมัยที่ 6

คือ อ.คณาทัต จันทร์ศิริ

2550-2552

pic-fara-committee07-1.jpg

pic-fara-committee07-2.jpg

pic-fara-committee07-3.jpg

pic-fara-committee07-4.jpg

pic-fara-committee07.jpg

ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9

FARA Training Centre 2007

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA กำลังก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

ทั่วไป,  หอสูงเพื่อฝึกการช่วยชีวิตด้วย"รอกหนีไฟ"และการปีนเขา โดยก่อสร้างเรือนพักแรมไว้

ต้อนรับผู้มาจากต่างจังหวัดด้วย เริ่มก่อสร้างเดือน กรกฎาคม 2550 (July 2007)

pic-fara-tc1.jpg

ถนนผ่านกลางที่

pic-fara-tc2.jpg

อ.คณาทัตวางแผนการก่อสร้างอาคาร

ร่วมกับช่างแมวและช่างเล็ก

pic-fara-tc3.jpg

อาคารสำคัญอาคารแรกคือ"ห้องน้ำ"

pic-fara-tc4.jpg

pic-fara-tc5.jpg

ใช้แบคโครกดเสาเข็มอาคารอเนกประสงค์

ที่ติดสระน้ำใหญ่

pic-fara-tc6.jpg

pic-fara-tc7.jpg

สำรวจพื้นที่ทำเรือนพักแรมติดคลอง

ด้านท้ายแปลง

pic-fara-tc10.jpg

pic-fara-tc9.jpg

ขึ้นเสาแล้ว เห็นหอสูงชัดขึ้น

pic-fara-tc8.jpg

pic-fara-tc11.jpg

pic-fara-tc12.jpg

สระเล็กด้านหน้าแปลง เอาไว้ปลูกบัว

ประดับน้ำพุ เพื่อความรื่นรมณ์และสำรองน้ำ

pic-fara-tc13.jpg

The picturs on 1st September 2007

pic-fara-tc15.jpg

pic-fara-tc16.jpg

FARA Training Centre April 2008  ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9  ... เมษายน 2551

FARA Training Centre December 2009  ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9  ... ธันวาคม 2552

pic-fara-tc54.jpg

pic-fara-tc55.jpg

pic-fara-tc56.jpg

pic-fara-tc57.jpg

pic-fara-tc58.jpg

pic-fara-tc59.jpg

FARA Training Centre April 2011  ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9    9 เมษายน 2554  สมัยนายก ร.ต.อ.ไพทูรย์  พุ่มเจริญ

การเดินทางไป"ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9     ไปได้หลายทาง แต่ขอนำเสนอเพียง 2 ทางคือ

1.มาจากรังสิต ตามถนนสาย"รังสิต - นครนายก กม.21 (ตามลูกศรสีแดง)

ถนน รพช.คลอง 9 หมู่ที่3-คลองระพีพัฒน์ ถนน ยธ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก กม.16.6 หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

img1.gif

2.มาจากถนนวิภาวดี-รังสิต หรือมาจากทางด่วนโดยลงที่ด่าน"ม.ธรรมศาสตร์"ข้ามสะพานข้ามถนนวิภาวดี-รังสิต

ผ่าน"วัดธรรมกาย" อ.คลองหลวง มุ่งไปทาง "หนองเสือ"(คลองสิบ)

ศูนย์ฝึกดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

คลอง 9 รังสิต - องครักษ์ 

 เลขที่ 32/13 หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

จ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันความปลอดภัยในการทำงานมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกดับเพลิงของสมาคม FARAเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549  โดยมี อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ  ประธานฝ่ายวิชาการ ต้อนรับร่วมกับ ร.ต.อ. ไพฑูรย์ พุ่มเจริญ อ.จงกลณี  จันทร์ศิริ และ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ อ.ดำรงค์  บุญยัง

 

pic-fara-trainingcentre7.jpg

pic-fara-trainingcentre1.jpg

pic-fara-trainingcentre2.jpg

pic-fara-trainingcentre3.jpg

pic-fara-trainingcentre4.jpg

pic-fara-trainingcentre5.jpg

pic-fara-trainingcentre8.jpg

pic-fara-trainingcentre10.jpg

pic-fara-trainingcentre6.jpg

pic-fara-trainingcentre11.jpg

pic-fara-trainingcentre9.jpg

pic-fara-trainingcentre12.jpg

Home page