แผนที่สู่สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

Map to FARA office at  Soi Maetongkon1,Songprapha Rd., Donmuang, Bangkok, Thailand

การเดินทางไป"ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9     ไปได้หลายทาง แต่ขอนำเสนอเพียง 2 ทางคือ

1.มาจากรังสิต ตามถนนสาย"รังสิต - นครนายก (ตามลูกศรสีแดง)

ถนน รพช.คลอง 9 หมู่ที่3-คลองระพีพัฒน์ ถนน ยธ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ทางแยกหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

ตำแหน่ง GPS N14  ํ 11.271' E100  ํ 48.350'

img1.gif

2.มาจากถนนวิภาวดี-รังสิต หรือมาจากทางด่วนโดยลงที่ด่าน"ม.ธรรมศาสตร์"ข้ามสะพานข้ามถนนวิภาวดี-รังสิต

ผ่าน"วัดธรรมกาย" อ.คลองหลวง มุ่งไปทาง "หนองเสือ"(คลองสิบ)

img2.gif

 

Home page