จันทร์เอ๋ยจันทร์จ้าว ขอข้าวขอแกง ขอเรี่ยวขอแรง ให้น้องข้าเถิด ขอดวงใจเปิด ให้ลูกของข้า ขอพลังจากฟ้า ให้ลูกได้รัก ทุกคนรู้จัก สามัคคีกัน เพื่อโลกสุขสันต์ พ้นอันตราย.....โลกจะมีสุขและปลอดภัย ด้วยหัวใจที่รักกัน  เด็กดับไฟ ดับไฟในใจคน

Blind

Handicap

Deaf

Street kids

เด็กตาบอดจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเรียนรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย

การใช้เครื่องดับเพลิง การหนีไฟ การใช้รอกหนีไฟ และซ้อมการหนีไฟ

โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2544

 

 

เริ่มเรียน 3-4-6

ด้วยอักษรเบล์ ที่มี

เนื้อหามาตรฐาน

เดียวกับเด็กปกติ

ให้เด็กได้รู้จักรูปร่าง และส่วนประกอบของถังดับเพลิง

โดยการสัมผัส

เด็กเริ่มเรียนการอ่านและเขียนอักษรเบลล์

ตำราการป้องกันอัคคีภัย ถูกเขียนเป็นอักษรเบลล์

ติดไว้หน้าห้องสมุด

ก่อนฉีดดับเพลิง เด็กๆต้องสัมผัสถังให้ทั่ว เพื่อจะ

ได้รู้ส่วนประกอบอย่างชัดเจน

ฝึกให้เด็กใช้ลำแขนถึงปลายนิ้ว

ชี้ให้ตรงเป้าหมาย

เด็กตาบอดจะไม่เคยชินกับการ

ควบคุมร่างกายให้ตรง

เสร็จแล้วฝึกชี้ไปตามเสียง

และสุดท้ายให้ชี้ไปที่มีความร้อน

ฝึกให้เด็กๆใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟจริง

เรามิได้ปราถนาให้คนพิการเข้าดับไฟ

เพราะเป็นเรื่องอันตราย ซึ่ง

วิทยากรได้พร่ำสอนเสมอ

แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

 

ฝึกการหนีไฟจากอาคารสูงด้วยรอกหนีไฟ

ซึ่งเด็กๆชอบการฝึกนี้มาก

ครูและเจ้าหน้าที่ทบทวนการใช้เครื่องดับเพลิงประจำปี

ทบทวนความรู้ก่อนการซ้ออพยพ

ฝึก ERT นำหนีไฟ

อ.คณาทัต แจ้งคณะผู้บริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ว่า สมาคมฯ FARA จะมอบโล่ FARA-FS Cetified ให้เพราะ

ผ่านมาตรฐานแล้ว